Samtrygg Group (publ) - Kvartalsrapport Q1 2018

Väsentliga händelser under perioden

  • Omsättningen uppgick till ca 25 (23) MSEK, vilket är en ökning med 7 % procent jämfört med motsvarande period 2017.
  • Avgifts- och övriga intäkter uppgår till 3,5 (2,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 36 procent jämfört med första kvartalet under föregående år

Första kvartalet (Jan - Mars)

  • Nettoomsättningen blev 24 647 (22 978) TSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till 26 189 (24 023) TSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 1 543 (-1 045) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 543 (-1 045) TSEK.
  • Soliditeten uppgick till 33 (36) %.
  • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,20 (-0,13) SEK.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17

Denna information är sådan information som Samtrygg Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018.

Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar