Samtrygg Group (publ) - Kvartalsrapport Q3 2017

Väsentliga händelser under perioden

 • Den totala omsättningen för perioden januari till september uppgick till 67,7 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period 2016
  .
 • Den totala omsättningen för perioden juli till september uppgick till 22 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period 2016.

 • Samtryggs marknadschef och vice VD Viktor Nilsson har av styrelsen tillsatts som ny VD för Samtrygg Group AB (publ) och Samtrygg AB och tillträdde 1 september 2017. Grundare och tidigare VD Marcus Lindström övergick i samband med detta till rollen som affärsutvecklingschef och vice VD. Marcus behåller sin plats i styrelsen samt ledningsgrupp och är fortsatt en central del i bolagets utveckling.

Omsättning och resultat Juli-September 2017 (Juli-September 2016)

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 21 984 (19 584) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under tredje kvartalet uppgick till 23 042 (19 078) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under tredje kvartalet uppgick till -1 058 (+506) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -1 062 (+506) TSEK.
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,14 SEK (+0,07) SEK.

Omsättning och resultat Januari-September 2017 (Januari-September 2016)

 • Nettoomsättningen under januari till september uppgick till 67 653 (56 491) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under januari till september uppgick till 69 851 (55 930) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under januari till september uppgick till -2 185 (+561) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under januari till september uppgick till - 2 193 (+558) TSEK.
 • Resultatet per aktie för januari till september uppgick till -0,30 (+0,08) SEK.
 • Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 7 777 TSEK.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17

Denna information är sådan information som Samtrygg Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017.Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 70 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar