Samtrygg Group AB (publ) - Bokslutskommuniké 2017

Väsentliga händelser under perioden

 • Omsättningen för verksamhetsåret 2017 uppgick till ca 90 (78) MSEK, vilket är en ökning med 16 procent jämfört föregående år.
 • Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till ca 23 (21) MSEK, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period 2016.
 • Samtrygg började handlas på NGM MTF.

Omsättning och resultat Oktober-December 2017 (Oktober-December 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 767 (21 488) TSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 24 854 (21 687) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till – 87 (-199) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 93 (-250) TSEK.
 • Soliditeten uppgick till 40 (55) %.
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,03) SEK.

Omsättning och resultat Januari-December 2017 (Januari-December 2016)

 • Nettoomsättningen under januari till december uppgick till 90 433 (77 979) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under januari till december uppgick till 94 718 (77 617) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under januari till december uppgick till -2 285 (+362) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under januari till december uppgick till -2 299 (+308) TSEK.
 • Resultatet per aktie för januari till december uppgick till -0,33 (+0,08) SEK.

Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 6 897 TSEK

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17

Denna information är sådan information som Samtrygg Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017.
Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar