Samtrygg Group AB (publ) - Bokslutskommuniké 2018

Väsentliga händelser under perioden

 • Samtrygg levererar det bästa verksamhetsåret i bolagets historia.  

 • Försäljningsintäkter för perioden oktober till december uppgick till 4,8 (2,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 68 procent jämfört med motsvarande period 2017.

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår under samma period till 156 (-87) TSEK.

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

                                                                          2018                          2017       Skillnad i %

Totala intäkter (okt - dec) 33.8 MSEK 24.8 MSEK 37%
Totala intäkter (jan - dec) 118.2 MSEK 92.4 MSEK 28%
Försäljningsintäkt (okt - dec) 4.8 MSEK 2.8 MSEK 68%
Försäljningsintäkt (jan - dec) 19.0 MSEK 11.3 MSEK 68%

 

Intäkter och resultat oktober-december 2018 (oktober-december 2017)

 

 • Totala intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 33 827 (24 767) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet uppgick till 33 671 (24 854) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under fjärde kvartalet uppgick till 156 (-87) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till 156 (-93) TSEK.
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till +0,001 (-0,010) SEK.

 

Intäkter och resultat januari-december 2018 (januari-december 2017)


 • Totala intäkter under januari till december uppgick till 118 233 (92 433) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under januari till december uppgick till 118 081 (94 718) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under januari till december uppgick till 152 (-2 285) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under januari till december uppgick till 147 (-2 299) TSEK.
 • Resultatet per aktie för januari till december uppgick till 0,009 (-0,330) SEK.
 • Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 4 007 TSEK.VD har ordet

Det är med stolthet jag kan presentera det bästa verksamhetsåret i Samtryggs femåriga historia. Under året som har gått har vi lyckats tillvarata marknadens stora tillväxtmöjligheter genom de strategiska investeringar som genomfördes under det gångna verksamhetsåret.                   

Den totala försäljningen för räkenskapsåret 2018 uppgår till 19 MSEK (11,3 MSEK), vilket motsvarar en ökning med 68 procent på årsbasis. Samtrygg har växt med över 30 procent under alla fyra kvartal under 2018 och uppvisat svarta siffror under de tre senaste, vilket vi ser som ett styrkebesked för att fortsatt befästa vår ledande marknadsposition.  

Under det fjärde kvartalet fortsatte Samtrygg att växa på flera viktiga nyckeltal. Försäljningsintäkterna uppgår till 4,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning på 68 procent på årsbasis. Antal sålda nätter har ökat i en allt högre takt under året och nästintill dubblerats under det fjärde kvartalet, vilket dock inte återspeglas full ut i försäljningstillväxt. Detta beror huvudsakligen på nedskrivningar av upplupna intäkter med anledning av förtidsuppsägningar.   

Det totala rörelseresultatet för koncernen under 2018 uppgår till 0,2 MSEK (- 2,3 MSEK), medan rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgår till 0,2 MSEK (- 0,1 MSEK). Resultatet ser vi som ett kvitto på att Samtrygg har en skalbar affärsmodell och att lönsamheten kommer att öka i takt med att vi fortsätter att växa. Personalkostnaderna för 2018 ökade exempelvis endast med 8 procent på årsbasis och istället utgörs de främsta ökningarna i kostnadsmassa jämfört med föregående år utav utökade marknadsföringssatsningar, samt ökning av rörliga kostnader.

Trots utökade utgifter jämfört med föregående år har kassaflödet successivt återhämtat sig under året och är positivt under det fjärde kvartalet, vilket framförallt förklaras av kontinuerligt växande försäljningsintäkter under året.

Som tidigare kommunicerat har Samtrygg under året arbetat med att vidareutveckla sitt produkterbjudande. Produktsegmentet är en ny finansiell lösning för Samtryggs kunder som kommer bidra till att fortsätta differentiera Samtryggs erbjudande gentemot konkurrenter. Lansering är planerad till första kvartalet 2019 och vi kommer informera er aktieägare i samband med detta. 

Sammantaget ser jag med tillförsikt på Samtryggs möjlighet att fortsätta skala upp sin verksamhet under 2019. Samtrygg har tagit viktiga steg framåt och stärkte sin position under året. Samtidigt befinner sig marknaden fortfarande i ett tidigt stadie. Genom att erbjuda den mest omfattande och värdeskapande lösningen för andrahandsuthyrning ska vi fortsätta växa både marknaden och Samtrygg under 2019.  

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)