Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q1 2017

Januari - mars 2017 i korthet


Väsentliga händelser under perioden

  • Omsättningen uppgick till ca 23 (18,7) MSEK , vilket är en ökning med 23% procent jämfört med motsvarande period 2016.

  • Samtrygg började handlas på NGM MTF.

Första kvartalet (Jan - Mars)

  • Nettoomsättningen blev 22 978 (18 747) TSEK.

  • Rörelsens kostnader uppgick till 24 023 (18 429) TSEK.

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 1 045 (318) TSEK.

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 045 (316) TSEK.

  • Soliditeten uppgick till 36 (10) %.

  • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,03 (0,04) SEK.

Marcus Lindström

VD

marcus@samtrygg.se

Mobil 0700-906625
Om Samtrygg


Omsättning 2015: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 60 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)