Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q2 2018

Report this content

Januari - juni 2018 i korthet  

Väsentliga händelser under perioden

 • Den totala omsättningen uppgick under första halvåret till 52,4 (45,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period 2017.
 • Avgifts- och övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick till 5,0 (2,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 88 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Omsättning och resultat Apr-Juni 2018 (Apr-Juni 2017)

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 27 752 (22 704) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 27 012 (22 723) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till 740 (-19) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till 735 (-22) TSEK.
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 0,096 (-0,003) SEK.

Omsättning och resultat Jan-Juni 2018 (Jan-Juni 2017)

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 52 399 (45 682) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under första halvåret uppgick till 53 201 (46 796) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret uppgick till -803 (-1 114) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under första halvåret uppgick till -808 (-1 117) TSEK.
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,105 (-0,139) SEK.
 • Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 4 220 TSEK. 

VD:s kommentar:

Det är med både glädje och stolthet jag presenterar ett av Samtryggs starkaste kvartal någonsin.

Vi kan se att de strategiska investeringarna i plattform, marknadsföring och organisation vi arbetat med sedan Samtryggs notering ger kraftfull effekt.

Framförallt ser vi det i kraftigt ökad tillväxt. Avgifts- och övriga intäkter uppgår till 5,0 (2,7) [1] MSEK, vilket motsvarar en ökning med 88 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. De totala intäkterna för första halvåret uppgår till 27,8 (22,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period under föregående år.

Svarta siffror på nedersta raden är ytterligare ett kvitto på att de strategiska investeringarna nu ger effekt, och rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 0,74 (-0,02) MSEK.

Den ökade försäljningen har dessutom inneburit en ökning i tillgångsposten upplupna intäkter, vilket inte omsatts i kassaflödet ännu. Kontrakten startades under innevarande eller kommande kvartal och har därför till största delen inte fakturerats ännu.

Det operativa kassaflödet kommer således att återhämta sig samtidigt som det inte finns behov av nya investeringar innan årsskiftet. Vi ser följaktligen inga ytterligare finansieringsbehov utifrån rådande förutsättningar.

Personalkostnaderna under kvartalet ligger på ungefär samma nivå som för motsvarande period föregående år, samtidigt som både omsättning och resultat förbättrats. Det bekräftar skalbarheten i affärsmodellen.

Sammantaget ser vi att Samtrygg har ömsat skinn, och vi ser i och med det här kvartalet att vi slutfört bolagets andra tillväxtfas. Med ett ännu starkare team och en vidareutvecklad modell går vi nu in i en tredje tillväxtfas.

Fokus handlar om att ytterligare skala upp modellen över Sverige utifrån vår långsiktiga målsättning om att vara den naturliga mötesplatsen för trygg andrahandsuthyrning. Parallellt kommer vi dedikera än mer tid till affärsutveckling än tidigare. Målsättningen är att skapa finansieringslösningar som gör det ännu mer attraktivt för hyresvärdar att använda Samtrygg, samtidigt som tryggheten ökar för hyresgästen.


[1]  Samtryggs totala avgifts- och övriga intäkter uppgick till 3 MSEK under andra kvartalet 2017. Justerat för en engångbokning av 0,3 MSEK, vilken utgörs av tidigare bokförda avtalsintäkter som givit ett högre nettovärde än vad som först estimerats vid försäljningstillfället, uppgår kvartalets avtals- och övriga intäkter till 2,7 MSEK. 

Samtryggs månadsrapport för juli kommer att släppas fredag den 24 augusti kl 0800.Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se