Samtrygg Månadsrapport december 2017

Det gläder mig att se fortsatt ökad aktivitet i marknadsplatsen; trafiken ökar kraftigt jämfört både med föregående månad och motsvarande period föregående år. Vi fokuserar fortsatt mycket resurser på att bearbeta kunder proaktivt en längre tid innan uthyrningsperioden, vilket är en starkt bidragande förklaring till det månatligt växande antalet användare.

December 2017 December 2016 November 2017
Antal sålda nätter 12847 15922 15575
Antal besökare på hemsidan 49144 34686 44486
Antal nya bostadssökande 1214 1482 1270
  1. Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden
  2. Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen
  3. Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

VDs kommentar

Det gläder mig att se fortsatt ökad aktivitet i marknadsplatsen; trafiken ökar kraftigt jämfört både med föregående månad och motsvarande period föregående år. Vi fokuserar fortsatt mycket resurser på att bearbeta kunder proaktivt en längre tid innan uthyrningsperioden, vilket är en starkt bidragande förklaring till det månatligt växande antalet användare.

Försäljningsprognoserna såg initialt väldigt bra ut för december, men dessvärre stannade försäljningsprocesserna av i stort sett helt under sista veckan i samband med julledigheten. Detta avbrott var inte lika påtagligt för motsvarande period föregående år, då semesterledigheten inföll på annorlunda vis och det var fler arbetsdagar i december månad. Precis som förra månaden fortsätter vi att publicera annonser i hög takt och har stor tilltro till att försäljningsutvecklingen kommer att vara god under januari månad.

Antalet nyregistrerade hyresgäster minskar något i relation till föregående månad och motsvarande månad föregående år, men samtidigt har aktiviteten bland befintliga användare ökat, vilket märks i den ökade trafiken till sidan. Vi har som mål att minska den sammanvägda kostnaden för kundanskaffning och kundretention, vilket vi är på god väg att göra genom att öka återaktiveringsgraden bland befintliga användare.

       Antalet sålda nätter uppgick till 12847, vilket är en minskning med 17,5 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 19,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

       Antalet besökare på hemsidan uppgick till 49144 vilket är en ökning med 10,5  procent jämfört med föregående månad och en ökning med 41,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

       Antalet bostadssökande uppgick till 1214, vilket är en minskning med 4,4 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 18,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Avslutningsvis kan jag med stolthet meddela att Samtrygg syns i rikstäckande TV sedan fredagen den 19 januari. Även om Samtrygg har växt för varje verksamt år sedan starten 2013, sker fortfarande lejonparten av andrahandsuthyrningar direkt mellan privatpersoner och många saknar kännedom att det finns andra, tryggare alternativ. Att nå ut brett via TV sker alltså i syfte att få än fler att uppmärksamma Samtryggs modell för trygg andrahandsuthyrning och öka varumärkeskännedomen. Satsningen är ytterligare ett led i att öka tillväxttakten under 2018 och göra Samtryggs modell till den naturliga mötesplatsen för marknadens parter.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar