Samtrygg Månadsrapport januari 2018

För andra månaden är rad är Samtryggs försäljningsresultat under förväntan, vilket självklart inte är något vi är nöjda med. Aktiviteten i plattformen är dock alltjämt växande och vi ser att de marknadsföringsinsatser vi har gjort kommer ha långsiktigt god effekt på försäljningen.

Januari 2018 Januari 2017 December 2017
Antal sålda nätter 14708 18442 12847
Antal besökare på hemsidan 74724 44593 49144
Antal nya bostadssökande 1899 2203 1214
  1. Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden
  2. Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen
  3. Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

VDs kommentar

För andra månaden är rad är Samtryggs försäljningsresultat under förväntan, vilket självklart inte är något vi är nöjda med. Aktiviteten i plattformen är dock alltjämt växande och vi ser att de marknadsföringsinsatser vi har gjort kommer ha långsiktigt god effekt på försäljningen.

Nedgången i försäljningsresultat förklaras till viss del av den naturliga variationen av avtalslängd. Jämfört med motsvarande period förra året är nettotillväxten av antalet aktiva avtal 4 procent. Det är inte en siffra vi är nöjda med, men det innebär att vi fortfarande har en tillväxt i totala antalet kunder. För att ge grund åt fortsatt tillväxt arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att förbättra konverteringen i plattformen och förstärka nuvärdet av det framtida kassaflödet per kund.

Vidare ser vi fortsatt en stark tillströmning av trafik och användare till marknadsplatsen, även om det fullt ut inte syns i resultatet ännu. Den investering i TV-reklam som gjordes i slutet av januari månad har uppvisat positiva effekter, framförallt vad gäller varumärkeskännedom, och det ger oss goda förutsättningar att bygga vidare på Samtryggs varumärke. I kombination med konverteringsdrivande marknadsaktiviteter och återväxt i vår kunddatabas är sannolikheten hög att vi kommer se ett tydligt trendbrott uppåt i intäktsutvecklingen under kommande månader.

  • Antalet sålda nätter uppgick till 14708, vilket är en ökning med 14,5 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 20,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 74724 vilket är en ökning med 52,1 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 67,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet bostadssökande uppgick till 1899, vilket är en ökning med 56,4 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 13,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Avslutningsvis släpps Samtrygg Groups bokslutskommuniké 2017 onsdag den 28 februari kl. 08.00. I rapporten kommer vi att redogöra för viktiga händelser under räkenskapsåret 2017 och de investeringar som har gjorts i verksamheten, samt hur vi ser på framtiden.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar