Samtrygg månadsrapport juli 2017

Det är med glädje vi för juli kan presentera ökningar på samtliga mätområden jämfört med motsvarande period föregående år, och jämfört med föregående månad ökar vi på två av tre område.

1 Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter för alla kontrakt som signerats under perioden.

2 Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen.

3 Antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.

VD:s kommentar:

Det är med glädje vi för juli kan presentera ökningar på samtliga mätområden jämfört med motsvarande period föregående år, och jämfört med föregående månad ökar vi på två av tre områden. Den starka utvecklingen är dels en följd av naturligt högre efterfrågan inför höstterminen, men framförallt en indikation om att utökade satsningar på marknadsföring börjar ge effekt:

  •  Antalet sålda nätter till 13 625, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period förra året.
  •  Antal besökare på hemsidan uppgick till 40 933 stycken, en ökning om 13 procent jämfört föregående månad och om 76 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  •  Antal bostadssökande ökade samtidigt med 27,5 procent jämfört med föregående månad, och 33 procent jämfört motsvarande period föregående år.

Under juli månad har vi dessutom arbetat med att sammanställa rapporten för första halvåret 2017, vilken släpps fredag den 24 augusti kl 08:00. I denna kommer vi tydligare kommunicera vår syn på marknadens tillväxtpotential framgent och Samtryggs roll i att vara med och utveckla denna, ett arbete vi ser mycket fram emot att driva.

Marcus Lindström

VD

marcus@samtrygg.se

Mobil 0700-906625
Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 60 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar