Samtrygg månadsrapport maj 2017

Med start maj månad kommer Samtrygg Group AB att börja ge ut månadsrapporter, i vilka vi summerar vad som har hänt under senaste månaden och berättar mer om vad vi arbetar med just nu, samt närmaste framtiden. Detta gör vi för att stärka informationsgivningen och ge marknaden en bättre bild av vår verksamhet. Följande nyckeltal kommer alltid att finnas med i rapporteringen, med jämförelsetal för motsvarande period under föregående år i parentes:

  • Antal sålda nätter:  Maj 2017: 15 028 ( Maj 2016: 13 846)

Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter för alla kontrakt som signerats under perioden

  • Antal besökare på hemsidan: Maj 2017 27 094 (Maj 2016: 30 249)

Antal besökare avser de total antalet besökare på webbplatsen

  • Antal nya registrerade bostadssökande: Maj 2017: 1 189 (Maj 2016: 1 088)

Antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

Nyckeltalen har motsvarande period under föregående år som jämförelsetal för att undvika säsongsmässiga effekter

VD:s kommentar

Jämfört med motsvarande period föregående år så har antalet sålda nätter ökat med 8,5 % procent, antalet nya registrerade bostadssökande ökat med 9,2%. Trots att den totala trafikmängden har gått ner har alltså att både försäljningen och konverteringen per spenderad marknadsförings krona ökat.

Som tidigare kommunicerat, fokuserat mycket utökade resurser på utveckling av den tekniska plattformen. Redan nu har vi börjat se effekten av våra investeringar och ett exempel på detta är tiden mellan att en uthyrare registrerar sig och skapar annons har minskat från att i snitt vara ca 4 dagar till ca 8 timmar. Ökad effektivitet i marknadsplatsen är något som vi värnar mycket och kommer att fortsätta att allokera resurser till.

Samtrygg kommer under Almedalsveckan att vara medarrangör till ett seminarium med tema: “Andrahandsmarknadens roll i att lösa bostadskrisen”. Tillsammans med Novus har vi tagit fram en rapport som kommer att presenteras med en efterföljande paneldiskussion. I dagsläget är Barbro Engman, Samtrygg, Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna och Aidin Zandian, Ordförande jagvillhabostad.nu är klara panelister. Moderator för paneldiskussion kommer att vara tidigare TV4-journalisten Lennart Ekdal.

Marcus Lindström

VD

marcus@samtrygg.se

Mobil 0700-906625
För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar