Samtrygg månadsrapport oktober 2017

Oktober har varit en fartfylld månad, där vi fortsatt följa den utstakade planen. Vi tycker det är extra kul att se att de marknadsföringsinsatser vi har implementerat under hösten givit stark effekt och ökat aktiviteten i vår marknadsplats. Genom att satsa på att återaktivera och underhålla vår befintliga databas, i vilken vi exempelvis har knappt 70 000 bostadssökande, har vi dessutom inte behövt lägga lika stora resurser på att anskaffa nyregistrerade användare jämfört med motsvarande period förra året.

Oktober 2017 Oktober 2016 September 2017
Antal sålda nätter 16586 17278 17150
Antal besökare på hemsidan 38579 34253 33917
Antal nya bostadssökande 1523 1935 1419
  1. Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden
  2. Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen
  3. Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

VDs kommentar

Oktober har varit en fartfylld månad, där vi fortsatt följa den utstakade planen. Vi tycker det är extra kul att se att de marknadsföringsinsatser vi har implementerat under hösten givit stark effekt och ökat aktiviteten i vår marknadsplats. Genom att satsa på att återaktivera och underhålla vår befintliga databas, i vilken vi exempelvis har knappt 70 000 bostadssökande, har vi dessutom inte behövt lägga lika stora resurser på att anskaffa nyregistrerade användare jämfört med motsvarande period förra året.

Försäljningen är i paritet med både föregående månad och motsvarande period föregående år. Vi har ett fortsatt fokus på att optimera marknadsföringsbudgeten för en skalbar, lönsam tillväxt och ser långsiktigt på de insatser inom marknadsföring och försäljning som vi nu initierar. I takt med att vi fortsätter skala upp marknadsföringen i etablerade och nya kanaler, är jag övertygad om att vi kommer att se god effekt på försäljningen framöver.

Under de senaste månaderna har det påtagliga prisfallet på bostadsmarknaden uppmärksammats brett i media. Vi har kunnat se att den nya situationen påverkar även andrahandsmarknaden. Det blir t.ex. allt vanligare att våra kunders behovsbild grundar sig i att det inte lyckas få sin bostad såld till det pris det förväntar sig. Förutsatt att utvecklingen står sig alternativt förstärks ser vi det som sannolikt att tillströmningen av objekt på andrahandsmarknaden framöver kommer att öka, och vi arbetar aktivt med att tillvarata de möjligheter som kommer utav detta.

Avslutningsvis har vi också arbetat med att sammanställa rapporten för det tredje kvartalet 2017. Den släpps fredag den 24 november kl 08:00. I denna kommer vi gå närmare in på vad som har hänt i verksamheten under året och Samtryggs fortsatta fokus.

  • Antalet sålda nätter uppgick till 16 586, vilket är en minskning med 4,0 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 3,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 38 579 vilket är en ökning med 13,7 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 12,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet bostadssökande uppgick till 1 523, vilket är en ökning med 7,3 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 21,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 70 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar