Samtrygg ökar med 96 procent på årsbasis och gör näst bästa försäljningsmånaden för andra månaden i rad

För andra månaden i rad gör Samtrygg sitt näst bästa försäljningsresultat någonsin och nära dubblerar antalet sålda hyresmånader på årsbasis. Det känns extra kul att kunna leverera ett bra resultat under en månad i vilken efterfrågan på andrahandsmarknaden vanligtvis är något svagare säsongsmässigt.

oktober 2018 oktober 2017 september 2018
Antal sålda hyresmånader[1] 1 084 553 990
Antal besökare på hemsidan[2] 56 982 38 579 66 192
Antal nya bostadssökande[3] 1 842 1 523 2 179

VDs kommentar

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 084 vilket är en ökning med 96 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 10 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 56 982, vilket är en ökning med 48 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 14 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 1 842, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 15 procent jämfört med föregående månad.

För andra månaden i rad gör Samtrygg sitt näst bästa försäljningsresultat någonsin och nära dubblerar antalet sålda hyresmånader på årsbasis. Det känns extra kul att kunna leverera ett bra resultat under en månad i vilken efterfrågan på andrahandsmarknaden vanligtvis är något svagare säsongsmässigt.

Antalet besökare på hemsidan fortsätter att växa i snabb takt och ökar med 48 procent på årsbasis. Det är elfte månaden i rad där antalet besökare på hemsidan växer med över 30 procent på årsbasis. Även antalet nyregistrerade hyresgäster fortsätter att växa och ökar med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år.


[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden.

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.


Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar