Samtrygg släpper rapport: 200 000 bostäder uthyres - andrahandsmarknadens outnyttjade potential

Andrahandsmarknaden bidrar till att lösa bostadskrisen

Sveriges storstadsregioner växer snabbt och bostadsbristen är ett faktum. Andrahandsmarknaden kan bidra till att lösa bostadskrisen men tyvärr hämmas potentialen av osäkra villkor på andrahandsmarknaden. Den genomgående bilden av andrahandsmarknaden är att den förenas med med osäkerhet och risk. 200 000 bostäder skulle kunna tillgängliggöras enbart i storstadsregionerna om matchningen mellan parter blev bättre, uthyrningsprocessen säkrare och kunskapen om lagar och regler högre.

I rapporten undersöks den faktiska tillgängliga potentialen genom att mäta juridisk möjlighet kombinerat med att repsondenten har minst ett rum tillgängligt för uthyrning, men inte hyr ut sin bostad idag. Enligt undersökningen skulle 200 000 bostadstillfällen kunna tillgängliggöras, 110 000 av dessa är positivt inställda till att hyra ut sin bostad idag, och ytterligare 90 000 är positivt inställda till att hyra ut sin bostad i framtiden om förutsättningarna på marknaden förändras.

-       Det är fantastiskt kul att se vilken enorm potential marknaden har och hur Samtryggs modell kan bidra till att lösa många av de problem som finns idag. Det behövs också ett samarbete mellan samhälle, näringsliv och politik för att gemensamt kunna skapa trygga och välfungerande förutsättningar för både uthyrare och hyresgäster på andrahandsmarknaden , säger Viktor Nilsson, VD Samtrygg Group (publ) och Samtrygg AB.

Varför dessa bostadstillfällen inte tillgängliggörs har delvis sin grund i den allmänna otrygghet som råder på andrahandsmarknaden idag. Risk för att bostaden skadas, att det känns obevämt att släppa in en främmande person och att det känns otryggt anges som några av de vanligaste hindren till att hyra ut. Denna osäkerhet och de långvariga problem som andrahandsmarknaden har kantats av har skapat en negativ kultur:

-       Tillsammans behöver vi förändra attityden och kulturen kring andra hand. Andrahandsmarknaden fyller en viktig funktion, dels för att lösa bostadsbristen men också för att skapa en mer dynamisk bostadsmarknad som är mer tillgänglig för alla samhällsgrupper. Det finns hög potential och stora förbättringsmöjligheter - men det behövs en gemensam agenda för skapa en välfungerande bostadsmarknad som är tillgänglig för alla, säger Viktor Nilsson, VD Samtrygg Group (publ) och Samtrygg AB.

Om rapporten

”200 000 bostäder uthyres – andrahandsmarknadens outnyttjade potential” bygger på en undersökning av Novus på uppdrag av Samtrygg baserat på 1016 webbintervjuer i åldersgruppen 18-79 år, bland boende i storstäderna samt boende med förstahandskontrakt i hyresrätt eller ägande av sitt boende.

Ladda ner rapporten här: https://samtrygg.se/s/andrahandsmarknad/

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 70 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar