Samtrygg slår försäljningsrekord för andra månaden i rad - ökar intäkterna med 42,4 procent på årsbasis

Report this content

För andra månaden i rad slår Samtrygg rekord och levererar det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia, vilket motsvarar en ökning med 42,4 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Precis som i februari hör generellt sett mars till en av de svagare månaderna säsongsmässigt, vilket gör det extra kul att vi fortsätter öka tillväxttakten.

Mars 2018 Mars 2017 Februari 2018
Antal sålda nätter 25 891 18 176 24 036
Antal besökare på hemsidan 63 233 46 406 61 163
Antal nya bostadssökande 1 737 1 743 1 714
  1. Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden
  2. Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen
  3. Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

VDs kommentar

För andra månaden i rad slår Samtrygg rekord och levererar det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia, vilket motsvarar en ökning med 42,4 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Precis som i februari hör generellt sett mars till en av de svagare månaderna säsongsmässigt, vilket gör det extra kul att vi fortsätter öka tillväxttakten.

För femte månaden i rad ökar även antalet besökare på hemsidan med över 30 procent på årsbasis. Den kraftiga tillväxten går att härleda till tillströmning av nya användare i kombination med en alltjämt växande återaktivering av tidigare användare.

  • Antalet sålda nätter uppgick till 25 891, vilket är en ökning med 7,7 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 42,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 63 233, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 36,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet bostadssökande uppgick till 1 737, vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 0,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

De strategiska investeringar i plattformen vi gjorde under 2017 har legat till grund för att kunna säkerställa den kraftiga tillväxten utan att behöva utöka personalstyrkan. Vi ser en fortsatt ökad aktiveringsgrad i plattformen och fortsätter växa med samma höga andel nöjda kunder.

Sammantaget, ser jag fram emot att fortsätta våren på den inslagna banan och öka takten i vår tillväxtresa.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 78 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar