Samtrygg slår försäljningsrekord för fjärde månaden i rad - växer med 100 procent på årsbasis

Samtrygg fortsätter sin tillväxtresa med ytterligare en rekordmånad. Det är fjärde månaden i rad som Samtrygg slår rekord och levererar det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia, vilket motsvarar en ökning med 100 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Utfallet av viktiga investeringar gjorda i plattformen i kombination med goda marknadsförutsättningar har legat till grund för den kraftiga tillväxten.

Maj 2018 Maj 2017 April 2018
Antal sålda nätter[1] 30 381 15 214 27 200
Antal besökare på hemsidan[2] 59 540 28 253 62 129
Antal nya bostadssökande [3] 1 818 1 185 1 931

VD:s kommentar

  • Antalet sålda nätter uppgick till 30 381 vilket är en ökning med 100 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 12 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 59 540, vilket är en ökning med 111 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 4 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet bostadssökande uppgick till 1 818, vilket är en ökning med 53 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 6 procent jämfört med föregående månad.

Samtrygg fortsätter sin tillväxtresa med ytterligare en rekordmånad. Det är fjärde månaden i rad som Samtrygg slår rekord och levererar det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia, vilket motsvarar en ökning med 100 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Utfallet av viktiga investeringar gjorda i plattformen i kombination med goda marknadsförutsättningar har legat till grund för den kraftiga tillväxten.

För sjunde månaden i rad ökar även antalet besökare på hemsidan med över 30 procent på årsbasis. Den positiva trenden stärktes ytterligare under maj månad, då tillväxten i antalet besökare på hemsidan uppgick till 111 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även antalet nyregistrerade hyresgäster visade en kraftig tillväxt och ökade med 53 procent jämfört med motsvarande period föregående år.


[1] Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden

[2] Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar