Samtrygg slår försäljningsrekord för tredje månaden i rad - ökar intäkterna med 148 procent på årsbasis

Det är med glädje jag kan meddela att Samtrygg fortsätter att växa på samtliga viktiga nyckeltal under april månad. För tredje månaden i rad slår Samtrygg rekord och levererar det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia, vilket motsvarar en ökning med 148 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Perioden innan sommaren och terminsstart är generellt sett en säsongsmässigt svagare period, varför det är extra roligt att se att vi fortsätter slå rekord.

April 2018 April 2017 Mars 2018
Antal sålda nätter[1] 27 200 10 989 25 891
Antal besökare på hemsidan[2] 62 129 42 348 63 233
Antal nya bostadssökande [3] 1 931 1 484 1 737

VDs kommentar

  • Antalet sålda nätter uppgick till 27 200, vilket är en ökning med 147,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 5,1 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 62 129, vilket är en ökning med 46,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 1,7 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet bostadssökande uppgick till 1 931, vilket är en ökning med 30,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 11,2 procent jämfört med föregående månad.
  • Investeringstakten i plattformen har minskat och tydligare fokus ligger på marknadsföring och försäljning, vilket har givit en god utväxling.

Det är med glädje jag kan meddela att Samtrygg fortsätter att växa på samtliga viktiga nyckeltal under april månad. För tredje månaden i rad slår Samtrygg rekord och levererar det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia, vilket motsvarar en ökning med 148 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Perioden innan sommaren och terminsstart är generellt sett en säsongsmässigt svagare period, varför det är extra roligt att se att vi fortsätter slå rekord.

Samtrygg har genomfört ett antal strategiska investeringar i plattformen under 2017 och början av 2018, vilka har varit avgörande för att kunna säkerställa den kraftiga tillväxten utan att behöva utöka personalstyrkan. Investeringstakten i plattformen har minskat och tydligare fokus ligger på marknadsföring och försäljning, vilket har givit en god utväxling.

För sjätte månaden i rad ökar även antalet besökare på hemsidan med över 30 procent på årsbasis. Den positiva trenden stärktes under april månad, då tillväxten i antalet besökare på hemsidan uppgick till 46,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Därtill är det kul att notera att tillströmningen av nya bostadssökande har ökat med drygt 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den kraftiga tillväxten i besökare går fortsatt att härleda till tillströmning av nya användare i kombination med en alltjämt växande andel återkommande användare.

Sammantaget, ser jag med tillförsikt fram emot att kunna fortsätta vår tillväxtresa mot att bli den naturliga mötesplatsen för trygg andrahandsuthyrning.


[1] Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden

[2] Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17


Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar