Samtrygg utser Viktor Nilsson till ny VD och förstärker organisationen

Samtryggs marknadschef och vice VD Viktor Nilsson har av styrelsen tillsatts som ny VD för Samtrygg Group AB (publ) och Samtrygg AB med tillträde 1 september 2017. Grundare och tidigare VD Marcus Lindström övergår till affärsutvecklingschef och vice VD. Marcus behåller sin plats i styrelse samt ledningsgrupp och kommer fortsätta vara en central del i bolagets utveckling.

"Jag är stolt och glad över att kunna presentera Viktor Nilsson som ny VD för Samtrygg. Han har djup kunskap om bolaget och dess marknad, och har dessutom viktig erfarenhet från att utveckla bolag i den fas som Samtrygg just nu befinner sig. Styrelsen och frånträdande VD tillika grundare Marcus Lindström har tillsammans gjort bedömningen att hans entreprenöriella och kreativa förmågor är mer värdefulla för bolaget i rollen som affärsutvecklingschef. Jag är övertygad om att den nya ledningsgruppens uppbyggnad ger Samtrygg bättre förutsättningar att växa och bidra till att tillvarata andrahandsmarknadens outnyttjade potential” säger Barbro Engman, styrelseordförande, Samtrygg Group AB (publ).

”Jag är hedrad över grundare Marcus Lindström och styrelsens förtroende att fortsätta leda och utveckla Samtrygg. Vi befinner oss i en intensiv tillväxtfas och med de förstärkningar vi nu gör inom organisationen står vi väl rustade för att fortsätta expandera bolaget. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Samtryggs duktiga medarbetare, styrelsen och våra kunder för att ta nästa steg mot en tryggare andrahandsmarknad” säger Viktor Nilsson, tillträdande VD, Samtrygg Group AB (publ) och Samtrygg AB.

Viktor Nilsson har arbetat inom Samtrygg som marknadschef och vice VD sedan 2015. Han har tidigare erfarenhet från att utveckla tillväxtbolag, och har bland annat arbetat nära ledningen i FrontOffice Nordic AB (publ) (2014 – 2015). Viktor har en ekonomiekandidatexamen från Uppsala universitet och är född 1990.

I samband med VD-skiftet gör Samtrygg även tre förändringar inom organisationen för att ytterligare stärka bolaget:

  • Hedvig Durö ersätter Viktor Nilsson och tillträder den 1 september 2017 rollen som marknadsansvarig. Hedvig har tidigare arbetat för bland annat Citibank och har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.
  • Patrick Gyllenbielke tillträder den 1 september 2017 som försäljningschef och team leader för kundtjänst. Patrick har jobbat med säljprocesser i ett flertal år, bland annat som säljansvarig i ett stockholmsbaserat byggbolag.
  • Samtryggs CFO Liselotte Nilström lämnar bolaget av hälsoskäl och kommer ersättas av konsulter på redovisningsbolaget Wint. Wint kommer i nära dialog med VD bistå bolaget kring löpande bokföring, ekonomistyrning och rapporteringsfrågor.

Som tidigare kommunicerats har även Anders Olsson rekryterats som CTO. Anders har under många år arbetat i Kalifornien, initialt som mjukvaruutvecklare och sedan i ett flertal ledande befattningar. Han har bland annat grundat analysmjukvarutjänsten Anametrix som 2014 såldes vidare till Ensighten och Anders är därtill patentägare för ett antal SaaS-innovationer. På produktsidan har även Sandra Andersson rekryterats som UX-designer. Sandra kommer närmast från Oriflame, där hon arbetat med UX-design under flertalet år.

Kontakt

Viktor Nilsson, tillträdande VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17

Marcus Lindström, tillträdande affärsutvecklingschef / frånträdande VD, Samtrygg Group AB (publ)
marcus@samtrygg.se
+46700-90 66 25

Denna information är sådan information som Samtrygg Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.Om Samtrygg

Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10, 6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 60 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar