Samtryggs månadsrapport juni 2017

VD:s kommentar:

Juni månad har varit händelserik med ett välbesökt Almedalsseminarium och starka rekryteringar inom IT som främsta höjdpunkter. Vi ser ett fortsatt växande intresse för Samtryggs varumärke och tjänster och ser fram emot att snart börja se effekterna av de investeringar vi genomfört hittills under året.

Vi stärker nu vår kompetens inom affärskritiska områden och kommer med den tillförda kompetensen kunna fortsätta att optimera och utveckla Samtryggs tekniska plattform. Vår nya CTO Anders kommer att tillföra ledningsgruppen spetskompetens inom teknisk affärsutveckling på både strategisk och operativ nivå.

Samtrygg befinner sig i en expansiv fas och med den stärkta organisationen är vi väl rustade att tillvarata den tillväxtpotential som finns på dagens andrahandsmarknad. VI ser fram emot en spännande tid framöver, där både vi som bolag och branschen i stort kan fortsätta växa i snabb takt.

Marcus Lindström
VD

  • Antal sålda nätter: 15 607 (16 276)

Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter för alla kontrakt som signerats under perioden

  • Antal besökare på hemsidan: 36 295 (27 339)

Antal besökare avser det total antalet besökare på webbplatsen

  • Antal nya bostadssökande: 1 459 (1 008)

Antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

“200 000 bostäder uthyres” – Samtrygg i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby arrangerade Samtrygg ett seminarium om andrahandsmarknadens outnyttjade potential, modererat av Lennart Ekdahl med panelisterna Barbro Engman, ordförande för Samtrygg, Reinhold Lennebo, VD på Fastighetsägarna, Aidin Zandian, Ordförande för jagvillhabostad.nu och Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. I samband med seminariet presenterades rapporten “200 000 bostäder uthyres – andrahandsmarknadens outnyttjade potential”, baserad på en undersökning från Novus. Rapporten kommer att släppas i sin helhet i augusti.

Rekryteringar 

Samtrygg är i en expansionsfas och har som ambition att ständigt växa med ytterligare spetskompetens och bredd. Att hitta och rekrytera nyckelpersoner för bolagets tekniska utveckling har varit prioriterat under försommaren. I juni tillträdde Anders Olsson som CTO och Sandra Andersson som UX-designer. Anders har under många år arbetat i Kalifornien, initialt som mjukvaruutvecklare och sedan i ett flertal ledande befattningar. Bland annat har han grundat analysmjukvarutjänsten Anametrix som 2014 såldes till Ensighten och är därtill patentägare för ett antal SaaS-innovationer. Sandra kommer senast från Oriflame där hon arbetade som digital designer och kommer att arbeta med att vidareutveckla och optimera Samtryggs produktplattform. 

Marcus Lindström

VD

marcus@samtrygg.se

Mobil 0700-906625
Om Samtrygg


Omsättning 2015: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 60 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar