Samtryggs tillväxtresa fortsätter - ökar med 90 procent på årsbasis

Samtrygg fortsätter att växa i snabb takt under januari månad och ökar antal sålda hyresmånader med 90 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är fjärde månaden i rad som tillväxten på årsbasis tangerar eller överstiger 90 procent.

Samtryggs månadsrapport januari 2019

Januari 2019 Januari 2018 December 2018
Antal sålda hyresmånader[1] 931 490 826
Antal besökare på hemsidan[2] 64 963 74 724 38 717
Antal nya bostadssökande[3] 2 095 1 899 1 127

VDs kommentar

Samtrygg fortsätter att växa i snabb takt under januari månad och ökar antal sålda hyresmånader med 90 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är fjärde månaden i rad som tillväxten på årsbasis tangerar eller överstiger 90 procent.

Säsongsmässigt är första hälften av januari månad något svagare, men aktiviteten i plattformen har därefter tilltagit, vilket bl.a. märks i både ökad trafikmängd och registrerade användare mot slutet av månaden.

Marknaden för trygg andrahandsuthyrning fortsätter att växa och Samtrygg fortsätter att växa med den. De investeringar som gjorts i plattformen i kombination med den stundande produktlanseringen skapar goda förutsättningar för Samtrygg att fortsatt tillvarata marknadens tillväxtpotential.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 931, vilket är en ökning med 90 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 13 procent jämfört med föregående månad
    .
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 64 963, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 68 procent jämfört med föregående månad.

  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 095, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 86 procent jämfört med föregående månad.

[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar