Starkaste februari i Samtryggs i historia - ökar med 49 procent på årsbasis

Samtrygg levererar det starkaste februariresultatet i bolagets historia, vilket därtill motsvarar det nästbästa försäljningsresultatet under en månad någonsin. Aktiviteten i plattformen har varit hög under månaden. Till exempel växte antal bostadssökande med drygt 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Samtryggs månadsrapport Februari 2019

Februari 2019 Februari 2018 Januari 2018
Antal sålda hyresmånader[1] 1 197 801 931
Antal besökare på hemsidan[2] 60 085 61 163 64 963
Antal nya bostadssökande[3] 2 257 1 714 2 095

VDs kommentar

Samtrygg levererar det starkaste februariresultatet i bolagets historia, vilket därtill motsvarar det nästbästa försäljningsresultatet under en månad någonsin. Aktiviteten i plattformen har varit hög under månaden. Till exempel växte antal bostadssökande med drygt 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Efter att ha haft ett mellanår under 2017 - under vilket viktiga investeringar gjordes i plattformen - tog Samtryggs nästa tillväxtfas vid under februari 2018. Tillväxten på årsbasis under februari månad ett år senare är kvitto på att Samtrygg har god kapacitet att fortsatt tillvarata marknadens potential.

Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta skala upp verksamhet, samt att inom kort återkomma till er aktieägare med mer information kring den nya produktlanseringen.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 197, vilket är en ökning med 49 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 29 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 60 085, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 8 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 257, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 8 procent jämfört med föregående månad.

[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar