Sandbäckens öppnar dörrarna för nya bolag

Sandbäcken-koncernen har de senaste åren haft en stark tillväxt. Omsättningen har på kort tid fördubblats och antalet affärsdrivande dotterbolag uppgår idag till 26 operativa bolag. Nu öppnar koncernen upp dörrarna och erbjuder erfarna och affärsdrivande ledare möjligheten att etablera ett lokalt VS- och sprinklerbolag.

- Vi har en unik affärsmodell där vår tillväxtstrategi bygger på förvärv men även att hitta rätt person och entreprenör, redo att bygga ett lokalt Sandbäckens med hjälp av sin kompetens, sitt nätverk och sin drivkraft. Genom en rekryteringskampanj hoppas vi nu hitta fler Sandbäckare som vill vara med att ta Sandbäckens till nästa nivå, säger Koncernchef Mats Åström.

Kampanjen vänder sig till affärsdrivna entreprenörer med stark drivkraft för att skapa framgångsrika och lönsamma VS- eller sprinklerverksamheter. Processen för att bli Sandbäckens nästa VD består av fem steg som omfattar såväl intervjuer, tester och möten med bland annat representanter från Sandbäckens styrelse och koncernledning.

- Att bygga en framgångsrik verksamhet och bolag inom Sandbäckens kräver ett modernt och innovativt entreprenörskap och ledarskap. Dessa egenskaper är viktiga hos de personer vi söker och vårt bidrag är att erbjuda en plattform med affärsmässigt stöd inom områden som inte är en del av de enskilda bolagets kärnverksamhet, säger Mats Åström.

Rekryteringskampanjen finns tillgänglig på sandbackens.se fram till 30 juni 2019.

För mer information kontakta

Ann-Helén Andersson, HR-chef
telefon: 076-133 32 50
E-post: ann-helen.andersson@sandbackens.se

Mats Åström, Koncernchef
Telefon: 072-050 22 40
E-post: mats.astrom@sandbackens.se

Om oss

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar.  Verksamheten erbjuder marknaden kostnadseffektiva tjänster inom VS, kyla, sprinkler och fjärrvärme. Koncernen är idag etablerade genom dotterbolag på drygt 20 orter i Sverige och har tillsammans cirka 800 medarbetare. I Sandbäcken-koncernen ingår även Mälarsprinkler AB, Sprincom AB och Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag. Läs mer om Sandbäckens på sandbackens.se.

Prenumerera

Media

Media