Sandbäckens övertar Ömangruppens VS-verksamhet i Kalmar

Sandbäckens och Ömangruppen har per den 6 juli 2018 tecknat avtal avseende en verksamhetsövergång av Ömangruppen VS Teknik AB i Kalmar.

- Vi är stolta över förtroendet och hälsar VS Tekniks medarbetare varmt välkomna till Sandbäckens. Deras engagemang, yrkeskompetens och breda erfarenhet kommer att bli ett starkt tillskott och en viktig framgångsfaktor i vårt arbete att etablera en framgångsrik verksamhet i Kalmar, säger Mats Åström, Koncernchef Sandbäckens.

VS Teknik i Kalmar består av ett 20-tal medarbetare och omsättningen uppgick 2017 till cirka 50 Mkr.

- Det känns tryggt att Sandbäckens, som en av Sveriges ledande VVS-koncerner, övertar vår VS-verksamhet och våra duktiga medarbetare i Kalmar. Vi kommer nu även att inleda ett ökat samarbete mellan bolagen, vars kärnverksamheter och spetskompetenser kompletterar varandra väl, säger Peter Arvidsson, VD, Ömangruppen.

Sandbäckens är idag en av Sveriges ledande leverantörer av rörtekniska tjänster. Koncernen fortsätter att följa sin offensiva tillväxtstrategi bestående av såväl organisk tillväxt som strategiska förvärv. Idag omsätter Sandbäcken-koncernen cirka 1,3 Mdr och omfattar ett 30-tal bolag med drygt 700 medarbetare.

För mer information kontakta

Mats Åström

Koncernchef, Sandbäckens
Telefon: 072-050 22 40 ● E-post: mats.astrom@sandbackens.se

 

Peter Arvidsson

VD, Ömangruppen
Telefon : 036-34 40 55 ● E-post: peter.arvidsson@omangruppen.com

Om oss

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar.  Verksamheten erbjuder marknaden kostnadseffektiva tjänster inom VS, kyla, sprinkler och fjärrvärme. Koncernen är idag etablerade genom dotterbolag på drygt 20 orter i Sverige och har tillsammans cirka 800 medarbetare. I Sandbäcken-koncernen ingår även Mälarsprinkler AB, Sprincom AB och Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag. Läs mer om Sandbäckens på sandbackens.se.

Prenumerera

Media

Media