Sandbäckens utför projektering och VS-installationer i samband med uppförandet av Koggen 2 i Lund

Report this content

Sandbäckens Rör i Lund AB har erhållit förtroendet att, som totalentreprenör, utföra samtliga VS-installationer i samband med nyproduktion av bostäder, gruppboende och servicebostäder inom Kv Koggen 2 i Lund.

Sandbäckens uppdragsgivare är NIMAB Entreprenad AB,  som är en del av den internationella koncernen STRABAG.

- Vi på Sandbäckens Rör i Lund är mycket stolta över uppdraget som omfattar såväl projektering som leverans av ett komplett VS-paket i samtliga 71 bostäder med tillhörande gemensamhetstrymmen, kommunikationsytor och lokaler för administration. Projekteringsarbetet startar omgående och projektgenomförandet kommer att ske under perioden juni 2021 till augusti 2023, säger Stefan Johansson, VD Sandbäckens Rör i Lund AB.

Kv Koggen 2 består av flera byggnader om 2-4 våningar varav ett av husen förses med källare. Projektets 71 bostäder är fördelat på 55 lägenheter, tio servicebostäder och sex LSS-gruppbostäder.

Byggherre är LKF – Lund Kommun Fastighets AB.

För mer information kontakta

StefanJohansson, VD Sandbäckens Rör i Lund AB
Telefon: 046-25 01 60 eller 0730-54 34 41
E-post:stefan.u.johansson@sandbackens.se

Prenumerera

Media

Media