Sandbäckens utför sprinklerinstallationer i Ebbepark, Linköping

Sandbäckens Sprinkler Mitt har erhållit förtroendet av Torpheimergruppen att, som totalentreprenör, leverera kompletta sprinkleranläggningar i samband med projektet Ebbepark i Linköping. 

I Ebbepark, som är beläget mellan Linköpings Universitet och Linköping city, växer just nu en ny stadsdel fram. Det som tidigare varit ett industriområde kommer i framtiden att bli en spännande mötesplats och mix av bostäder, företagslokaler, butiker, restauranger och servicefunktioner.  

- Vi är stolta över att vara en del detta spännande förändringsprojekt. Vårt uppdrag omfattar konstruktion och installation av en komplett sprinkleranläggning i den cirka 7 600 kvm stora Campushallen beläget i Kv Verkstaden. Vi kommer även konstruera och installera en sprinkleranläggning i det parkeringsgarage som byggs under hela kvarteret, säger Per Herrlin, Affärsområdeschef Sandbäckens Sprinkler Mitt AB.

 Till projektchef för Sandbäckens uppdrag har Styrbjörn Wegler utsetts. Arbetet har påbörjats och projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2020. 

För mer information kontakta

Per Herrlin 
Affärsområdeschef Sandbäckens Sprinkler 
e-post: per.herrlin@sandbackens.se 
Telefon: 070-745 62 20

eller

Styrbjörn Wegler 
Projektledare & Tekniskt sakkunnig, Sandbäckens Sprinkler Mitt AB 
e-post: styrbjorn.wegler@sandbackens.se 
Telefon: 070-745 62 21

Om oss

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar.  Verksamheten erbjuder marknaden kostnadseffektiva tjänster inom VS, kyla, sprinkler och fjärrvärme. Koncernen är idag etablerade genom dotterbolag på drygt 20 orter i Sverige och har tillsammans cirka 800 medarbetare. I Sandbäcken-koncernen ingår även Mälarsprinkler AB, Sprincom AB och Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag. Läs mer om Sandbäckens på sandbackens.se.

Prenumerera

Media

Media