Sandbäckens utför VS-installationerna när Älmhults vattenverk byggs om

Sandbäckens Rör i Växjö har erhållit förtroendet av AF Bygg Syd AB att utföra samtliga VS-installationer i samband av om- och tillbyggnaden av Älmhults Vattenverk.

-  Vi är mycket stolta över förtroendet att installera ett komplett VS-paket i detta spännande projekt. Ombyggnaden omfattar utöver totalrenovering av den befintliga processbyggnaden även att uppföra en ny processbyggnad och en ny personalbyggnad, säger Pär Liljedahl, VD, Sandbäckens Rör i Växjö AB.

Projektet startade under hösten 2018 och kommer att pågå till hösten 2021.

-  Vi ser fram emot ett bra samarbete med Sandbäckens, både i det här projektet och i framtiden, säger Roger Persson, VD, AF Bygg Syd AB

För mer information kontakta

Pär Liljedahl, VD
Sandbäckens Rör i Växjö AB

e-post: par.liljedahl@sandbackens.se
Telefon: 0470-78 87 30, 070-740 50 81

Om oss

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar.  Verksamheten erbjuder marknaden kostnadseffektiva tjänster inom VS, kyla, sprinkler och fjärrvärme. Koncernen är idag etablerade genom dotterbolag på drygt 20 orter i Sverige och har tillsammans cirka 800 medarbetare. I Sandbäcken-koncernen ingår även Mälarsprinkler AB, Sprincom AB och Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag. Läs mer om Sandbäckens på sandbackens.se.

Prenumerera

Media

Media