SANDVIK AB - Delårsrapport för första kvartalet 2000

Delårsrapport för första kvartalet 2000 * Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 MSEK (810). Realisationsvinst med 300 MSEK ingår. * Fortsatt starkt affärsläge - kraftigt ökad orderingång. Marknad Konjunkturen fortsatte att stärkas i första kvartalet i år. Industriproduktionen inom OECD ökade med en årstakt av 3,5 %. Takten i USA var fortsatt hög. Samtidigt tog konjunkturen i Europa fart. Föregående års kriser i bl a Sydamerika verkade i det närmaste ha gått över och industriproduktionen i Sydostasien växte kraftigt. Återhämtningen i Japan fortsatte. Konjunkturutvecklingen hade en gynnsam effekt på Sandvik och efterfrågan ökade kraftigt inom flertalet produktsegment och nu även från investeringsrelaterad industri, bl a som en följd av ökade energi- och metallpriser. Försäljning (se bilaga 2) [REMOVED GRAPHICS] Orderingången under det första kvartalet uppgick till 11 500 MSEK (9 960), vilket var 15 % högre än under första kvartalet föregående år. Vid fast valuta och för jämförbara enheter ökade orderingången med 19 % jämfört med samma period föregående år. Faktureringen uppgick till 10 320 MSEK (9 630), en ökning med 7 %. I fast valuta och för jämförbara enheter ökade faktureringen med 10 % jämfört med samma period förra året. Orderingången ökade på samtliga marknader. Efterfrågan i Europa stärktes både från investerings- och konsumtionsrelaterade kundsegment. Utvecklingen var fortsatt positiv i NAFTA, särskilt för Sandvik Tooling och Sandvik Specialty Steels. Efterfrågan i Brasilien var god och nedgången från början av 1999 har nu helt återhämtats. Orderingången i Asien och Australien fortsatte att öka. Den var stark i Sydostasien och Korea för Sandvik Tooling och Sandvik Specialty Steels. Även för Sandvik Mining and Construction ökade efterfrågan i Asien och Australien, vilket berodde på högre aktivitet inom gruvindustrin. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00570/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00570/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar