Delårsrapport andra kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020  

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 18 971 miljoner kronor
 • Intäkter 20 230 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 1 508 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 7,5 %
 • Justerat rörelseresultat 2 837 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 14,0 %
 • Resultat före skatt 1 528 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 2 858 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 0,88 kronor
 • Justerad vinst per aktie 1,73 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 880 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 0 miljon kronor
 • Intäkter -1 miljon kronor
 • Rörelseresultat -4 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 18 971 miljoner kronor
 • Intäkter 20 229 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 1 504 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 7,4 %
 • Justerat rörelseresultat 2 833 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 14,0 %
 • Resultat före skatt 1 524 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 2 854 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 0,88 kronor
 • Justerad vinst per aktie 1,73 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 825 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 16 juli 2020 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 16 juli 2020

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 cirka kl. 11.30.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Prenumerera