Delårsrapport fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 627 miljoner kronor
 • Intäkter 25 968 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 170 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 16,1 %
 • Justerat rörelseresultat 4 700 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,1 %
 • Resultat före skatt 4 034 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,27 kronor
 • Operativt kassaflöde 6 044 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång -3 miljoner kronor
 • Intäkter 102 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -262 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 624 miljoner kronor
 • Intäkter 26 070 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 909 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,0 %
 • Justerat rörelseresultat 4 438 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 17,0 %
 • Vinst per aktie 2,07 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 912 miljoner kronor
 • Föreslagen utdelning per aktie 4,25 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com 

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 21 januari 2019 kl.10.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investerare

Stockholm den 21 januari 2019

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019 cirka kl. 08.00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera