Delårsrapport första kvartalet 2012

REKORDHÖG ORDERINGÅNG I KVARTALET

 • Kvartal 1 2012
  • Orderingång 28 894 MSEK
  • Fakturering 24 838 MSEK
  • Rörelseresultat 3 819 MSEK
  • Rörelsemarginal 15,4 %
  • Resultat före skatt 3 371 MSEK
  • Operativt kassaflöde +1 099 MSEK

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för nya och omarbetade standarder och tolkningar med tillämpning från den 1 januari 2012.

Dessa förändringar har inte medfört några väsentliga effekter på Sandviks finansiella rapporter.

Rapporten för andra kvartalet 2012 offentliggörs den 19 juli 2012. En kombinerad presskonferens och telefonkonferens kommer att hållas den 27 april 2012 kl. 14.00 på Operaterrassen i Stockholm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Sandviken den 27 april 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 27 april 2012 kl. 08.00.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller tel 026-26 09 37 (Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

 

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar