Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Tredje kvartalet 2018

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 192 miljoner kronor
 • Intäkter 24 283 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 205 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 21,4 %
 • Justerat rörelseresultat 4 587 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,9%
 • Resultat före skatt 5 065 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 3,14 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 399 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 16 miljoner kronor
 • Intäkter 155 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -158 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 24 209 miljoner kronor
 • Intäkter 24 438 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 047 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 20,7 %
 • Justerat rörelseresultat 4 429 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,1%
 • Vinst per aktie 3,01 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 328 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com 

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 23 oktober 2018 kl.13:30. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors 

Stockholm den 23 oktober 2018

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 cirka kl. 12.00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera