Korrigering: Ny länk för Sandvik AB Årsredovisning 2017

Report this content

Sandvik AB:s årsredovisning 2017 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats home.sandvik 

Årsredovisningen har även tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen kan beställas på home.sandvik.

Stockholm den 16 mars 2018

Sandvik AB

Denna information är sådan som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2018 kl 13:00.

För ytterligare information kontakta Martin Blomgren, Presschef, Sandvik AB, tel 070-577 0549, email: martin.blomgren@sandvik.com, eller Ann-Sofie Nordh, chef för investerar-relationer, Sandvik AB, tel 08-456 1494, email: ann-sofie.nordh@sandvik.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Prenumerera