Ny kommunikationsdirektör i Sandvik-koncernen

Jessica Alm, kommunikationsansvarig inom Sandvik Coromant, har utsetts till kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen i Sandvik AB med tillträde 1 juli. Hon efterträder Jan Lissåker, som tillträder en ny roll som Group Senior Advisor i större förändringsprojekt.

Jessica Alm är 35 år och anställd inom Sandvik sedan 2006 och har på ett framgångsrikt sätt utvecklat såväl intern som extern kommunikation liksom varumärkesbyggande inom Sandvik Coromant, som är världsledande inom skärande bearbetning.

Den nya rollen som Group Senior Advisor innebär att Jan Lissåker behåller vissa uppgifter från nuvarande roll men samtidigt kommer att stötta olika delar av koncernen i större strategiska utmaningar. Den rollen, som rapporterar direkt till koncernchefen, kräver en bred bakgrund inom ekonomisk och strategisk analys såväl som kommunikation.

– Inom Sandvik pågår ett antal strategiska utvecklingsprojekt. Det kräver såväl en stark kommunikations-organisation som att vi tillgodoser behovet av att snabbt och flexibelt kunna bistå olika projekt med bred erfarenhet och kompetens. Jag är övertygad om att Jessica och Jan, med den erfarenhet och kompetens de båda besitter, är väl lämpade för sina nya roller, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

Stockholm den 27 juni 2013

Sandvik AB

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2013 kl. 09:00.

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 08-456 12 37.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 cirka 49 000 anställda och representation i 130 länder och en omsättning på omkring 99 000 MSEK.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Media

Media