Sandvik AB - Delårsrapport andra kvartalet 2002

Report this content

SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2002 · Resultat efter finansnetto: 1 457 MSEK i kvartalet, 12 % av faktureringen · Fakturering: 12 510 MSEK, +1 % · Starkt operativt kassaflöde: 1 898 MSEK · Förvärv av Valenite Nyckeltal Kv Kv Förändr Kv Kv Förändr 2 2 1-2 1-2 . MSEK 2002 2001 % 2002 2001 % Orderingång 12 870 12 980 -1 1) 25 700 25 550 +1 1) Fakturering 12 510 12 440 +1 2) 24 310 24 490 -1 2) Rörelseresulta 1 614 1 760 -8 3 035 3 400 -11 t % 13 14 12 14 Resultat efter 1 457 1 635 -11 2 718 3 160 -14 finansnetto % 12 13 11 13 Nettovinst 970 982 -1 1 738 1 883 -8 % 8 8 7 8 Vinst per 14,00 13,50 aktie 3), SEK Avkastning på 15,6 18,7 sysselsatt kapital 3), % 1) -9 % respektive -7 % i fast valuta för jämförbara enheter. 2) -7 % respektive -9 % i fast valuta för jämförbara enheter. 3) Rullande 12-månader. Marknadsutsikter på kort sikt Bedömningen från föregående delårsrapport kvarstår: "För Sandvik väntas ingen större förändring av efterfrågesituationen den närmaste tiden. Det inom koncernen pågående förändringsarbetet löper planenligt vilket innebär att högre effektivitet och kostnadsbesparingar successivt påverkar lönsamheten positivt. Beredskapen är hög för att tillvarata en kommande ökad efterfrågan." Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. MSEK jämförelsestörande poster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00010/wkr0002.pdf Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00010/wkr0001.doc Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar