Sandvik AB Årsredovsning 2020

Report this content

Sandvik AB:s årsredovisning 2020 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats https://www.annualreport.sandvik/se/2020

Årsredovisningen har tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen finns också tillgänglig och kan beställas på home.sandvik/investerare

Stockholm, 18 mars 2021

Sandvik AB
 

Denna information är sådan som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2021 kl 10:00.
 

För ytterligare information kontakta Johannes Hellström, Presschef, Sandvik AB, tel. +46 79 098 2670, email: johannes.hellstrom@sandvik.com, eller Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel. +46 70 782 63 74, email: louise.tjeder@sandvik.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2020 omkring 37 000 medarbetare och en försäljning på cirka 86 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Prenumerera