Sandvik har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet Process Systems

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra Sandvik Process Systems till FAM AB, ägt av de tre största Wallenbergstiftelserna, till ett pris om 5,0 miljarder kronor.

Sandvik Process Systems är en leverantör av industriella processlösningar baserade på avancerade stålband och stålbandsbaserad utrustning, samt processlösningar inom närliggande teknologier. Under 2016 hade verksamheten cirka 600 anställda, en rapporterad försäljning om 1,7 miljarder kronor, vilket representerar 2 % av Sandviks totala intäkter och med en stark rörelsemarginal.

– Detta är ett viktigt steg i Sandviks fokusering på sin kärnverksamhet. Avyttringen skapar ytterligare utrymme för tillväxt och expansion av kärnverksamheten i Sandvik, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef i Sandvik.

– Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen och de anställda vidareutveckla Process Systems som ett självständigt bolag med starkt fokus på lönsam tillväxt, säger Lars Wedenborn, VD FAM.

Sandvik Process Systems kommer att fortsätta att rapporteras inom Other Operations i Sandviks finansiella rapportering. Transaktionen förväntas stängas senast i början av 2018 under förutsättning av godkännande från berörda myndigheter. Då affären stängs kommer en substantiell kapitalvinst att genereras och rapporteras i Sandviks finansiella rapportering.

Intentionen att avyttra Sandvik Process Systems kommunicerades initialt i ett pressmeddelande den 3 maj 2016.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, Chef för Investerarrelationer, Sandvik AB, tel: 08 456 1494 eller Pär Altan, Chef för Externkommunikation, Sandvik AB, tel: 070 616 2024.

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 09.00.

Stockholm den 2 juni 2017

Sandvik AB 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.