Sandvik slutför avyttring av minoritetsägande i Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (Gesac)

Sandvik Machining Solutions har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av minoritetsägandet om 10% i Gesac, ett kinesiskt joint venture som ursprungligen bildades 2005. Minoritetsposten har avyttrats till Xiamen Tungsten Co., Ltd., som är majoritetsägare i Gesac.

Köpeskillingen motsvarar cirka 0,7 miljarder kronor (CNY 0,49 miljarder), baserat på nuvarande valutakurser och en kapitalvinst om cirka 0,6 miljarder kronor kommer att rapporteras i Sandviks finansnetto i tredje kvartalet 2020.

Stockholm, 15 juli 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Anna Vilogorac, investerarrelationer, tel. 070 616 50 19 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar: