Sandviks företagsobligation övertecknad efter tre dagar

Sandvik emitterade en företagsobligation i samband med företagets 150-årsjubileum med Handelsbanken som arrangör. Obligationen riktade sig till allmänheten som därmed gavs möjlighet till en placering i Sandvik, samtidigt som företagets investerarbas för upplåning breddades. Över 1800 investerare placerade i företagsobligationen till ett värde av 1 100 MSEK.

– Vi hade förväntat oss att göra en emission på 300 MSEK, men det stora intresset tvingade oss att stänga erbjudandet i förtid redan efter 3 dagar. Det verkar finnas ett påtagligt intresse för företagsobligationer i stabila bolag med starka finanser. Med hjälp av Handelsbanken har vi fått en marknadsmässig finansiering, samtidigt som vi erbjudit placerarna bra villkor, säger Anders Örbom, finansdirektör, Sandvik AB.

Företagsobligationen erbjöds i två alternativ, fast årlig ränta på 4,17 % eller rörlig ränta, båda med fem och ett halvt års löptid.

Sandviken den 21 februari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2012 kl 16.00.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2011 cirka 50 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på nära 94 000 MSEK.

För mer information besök www.sandvik.com

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar