Kallelse till årsstämma 2014 i Sanitec Oyj

Sanitec Oyj kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 13 maj 2014 kl 16.00 CET på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm, Sverige.

Bilaga: Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2014

För ytterliggare information, kontakta:
Niklas Alm
Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
mob. 46 76 855 7836

Noora Koikkalainen
Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. 358 10 662 5426

Om Sanitec
Sanitec är marknadsledande inom badrumsporslin och en ledande leverantör av badrumsprodukter på Bolagets huvudmarknader med en unik portfölj av lokalt väletablerade varumärken. Sanitec har långvariga och stabila relationer med kunder, installatörer och andra industripartners, och utvecklar hållbara och kompletta badrumskoncept innefattande badrumsporslin, möbler, installationssystem, kranar och blandare, samt badkar och duschar. Sanitecs varumärken och produkter står för en hög innovations- och kvalitétsnivå, liksom för avancerad design som är både funktionell och attraktiv.

Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla sina kunder det bästa när det gäller badrumsprodukter. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 702 miljoner euro, och för närvarande har Sanitec cirka 6,200 medarbetare som arbetar i 18 europabaserade produktionsanläggningar samt i Bolagets försäljnings-, design- och produktutvecklings- samt övriga supportkontor. Sanitecs huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland.

Aktierna i Sanitec Oyj är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”SNTC”.

För ytterligare information om Sanitec och dess produkter, vänligen besök www.sanitec.com.

Om oss

Om Sanitec – “Home of the Bathroom” Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter. Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Sanitec förvärvades av Geberit AG i februari 2015. Till följd avnoterades Sanitec aktien från Nasdaq Stockholm och sista handelsdagen var den 27 februari 2015. www.sanitec.com