Anna-Maria Jakobsson blir vice vd för Sankt Kors

Styrelsen i Sankt Kors har beslutat att utse Anna-Maria Jakobsson till vice vd för det kommunägda bolaget, med tillträde den 1 mars. Utnämningen innebär att Anna-Maria Jakobsson blir ställföreträdande till Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors. När Johan Kristiansson går i pension under nästa år har styrelsen även utsett Anna-Maria Jakobsson att ta över vd-skapet. Anna-Maria har innehaft rollen som tillväxtchef på Sankt Kors sedan 2017.

– Sankt Kors har haft en stark utvecklingskurva de senaste åren och har en unik företagskultur som vi är måna om att säkra även framåt, säger Gunnar Broman, styrelseordförande för Sankt Kors. Vi valde därför att redan nu utlysa vd-rollen internt och är glada att konstatera att rätt profil för framtiden fanns i de egna leden. Anna-Marias erfarenhet av, och kompetens inom, affärsutveckling och tillväxtfrågor kopplat till fastighetsbranschen är precis vad Sankt Kors behöver framåt. Genom denna lösning skapas också möjligheten till en mjuk övergång inför Johan Kristianssons pensionsavgång nästa år.

Anna-Maria Jakobsson har i sin roll som tillväxtchef ansvarat för att Sankt Kors företagsmiljöer bidrar till utvecklingen av företagen på plats. Det har bland annat handlat om att ha rätt mix av företag, att det finns tjänsteerbjudanden som adderar värde och stöttar tillväxt samt att miljöerna är attraktiva och bidrar positivt när företagen behöver rekrytera.

– Jag tycker styrelsens val är utmärkt, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Vi har många stora pågående investeringar vilket gör att fokus framåt framförallt kommer att ligga på att förädla våra företagsmiljöer. Efter att ha jobbat med Anna-Maria i några år är jag säker på att hon är rätt person för uppdraget.

– Jag är väldigt glad att få det här förtroendet och ser fram emot att ta steget till vice vd- rollen, säger Anna-Maria Jakobsson. Företagandets villkor, att se möjligheter för företagens utveckling och vad Sankt Kors kan göra för att skapa bra förutsättningar för dem i Linköping är frågor som jag verkligen brinner för och vill fortsätta utveckla i min nya roll, avslutar hon.

För mer information vänligen kontakta
Gunnar Broman, ordförande Sankt Kors
Tel: 070-416 00 10
E-post: gunnar.broman@linkoping.se

Johan Kristiansson, vd Sankt Kors
Tel: 0706-47 58 15
E-post: johan.kristiansson@sanktkors.se

Anna-Maria Jakobsson, tillväxtchef Sankt Kors
Tel: 072-593 87 01
E-post: anna-maria.jakobsson@sanktkors.se

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar