Arena för avancerade material först ut i Linköpings nya företags- och innovationsmiljö

Report this content

Området kring Linköpings flygplats börjar ta form på allvar. Samtidigt breddas den tidigare inriktningen från flyg till en företagsmiljö med spets inom flyg, rymd och innovativa material. Det första som byggs är fastigheten där materialnätverket Innovative Materials Arena (IMA) kommer att ha en nod för sin verksamhet.

– Planen från början var att ha flygverksamheter på området, men vi tror att det finns många synergieffekter mellan flyg och närliggande branscher, som rymd, logistik och material. Det är områden där vår region är stark redan idag och genom att sammanföra dem kan vi stärka vår position ytterligare samt öka vår tillväxt och konkurrenskraft både nationellt och internationellt, säger Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors, som ansvarar för utvecklingen av området. 

Det nya området får namnet Cavok District, där Cavok uttalas ”kav-okej”. Begreppet kommer från flygspråket och betyder ”klart väder, god sikt”.

– Vi tycker namnets innebörd passar vår vision för området. Här vill vi skapa en startbana för nya idéer som utvecklas till spännande projekt och företag. Då känns det motiverande med ett namn vars innebörd säger ”kör på, det är klart väder och god sikt”. Det är den känslan och attityden vi vill skapa i området. Här fokuserar vi på möjligheterna och det är full fart framåt, fortsätter Johan Kristiansson.

Mötesplats för aktörer inom smarta material

Den första etableringen på området är Innovative Materials Arena (IMA), ett nätverk och en mötesplats för aktörer inom materialhantering och utveckling av nya material. Här kommer näringslivet, akademin och offentliga organisationer samlas med det gemensamma intresset att skapa materialinnovation. Bygget väntas starta i december.

– Det är otroligt spännande att vi snart har vår första fysiska mötesarena för materialinnovation i regionen. Behovet av nya material som bland annat minskar vår miljöpåverkan är stort och vi är många som är förväntansfulla över vad vi kan åstadkomma med IMA, säger Pia Lindström, COO, IMA.

Cavok District har utrymme för 20 000 arbetsplatser och kommer att ha goda kommunikationsförbindelser med city – för bil, buss och cykel. Den nya företags- och innovationsmiljön kompletterar regionens övriga företagsparker och forskningsmiljöer. Helheten bidrar till att positionera de specialistområden som finns identifierade inom regionen.

För mer information vänligen kontakta

Johan Kristiansson, vd Sankt Kors Fastighets AB
Tel: 013-20 53 20
E-post: johan.kristiansson@sanktkors.se

Pia Lindström, Head of Innovative Materials Arena (IMA)
Tel: 0725- 74 00 33
E-post: pia.lindstrom@sanktkors.se

Läs mer om IMA på http://innovativematerials.se/

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar