Byggstart för mobilitetshubb i Folkungavallen

Report this content

Den 23 oktober påbörjas markarbetena för mobilitetshubben Neptunus, huset i som ska rymma 600 parkeringsplatser på sju plan, mobilitetstjänster och matbutik i bottenplan. Neptunus kommer att ligga i anslutning till simhallen med fasad mot Hamngatan, i den nya delen av Linköping som växer fram runt Folkungavallen.

- Vi väljer nu att kalla våra parkeringshus för mobilitetshubbar. Benämningen signalerar att vi erbjuder fler och fler delningstjänster som anknyter till mobilitet. I Neptunus kommer vi till exempel ha livsmedelsaffär och paketutlämning under samma tak som bilen är parkerad i. Funktioner, som vi vet, underlättar i vardagen för många och skapar valfrihet, säger Niklas Hallkvist som är projektledare på Sankt Kors.

Neptunus ska stå klart under december 2022. Mobilitetshubben ingår i ett större byggsammanhang där ny simhall, nya vägar, bostäder och skola kommer att växa upp parallellt.

Det är mycket som ska ske på samma gång och det innebär en utmaning både för byggare och för Linköpingsbor. Samtidigt känns det bra att få vara en del i detta och möta framtidens behov i denna nya del av Linköping, säger Niklas Hallkvist. 

FAKTA
Färdigt: december 2022
Innehåll: Totalt sju parkeringsplan med drygt 600 parkeringsplatser. En livsmedelsbutik kommer att finnas på bottenplan. Mobilitetshubben kommer initialt att ha 22 elbilsplatser samt platser avsedda för bilpool. I anslutning till hubben kommer det även att finnas cykelparkering.

Arkitekt: Winell & Jern
Totalentreprenör: NCC
Byggherre: Sankt Kors Fastighets AB. Dukaten kommer att sköta driften.

För mer information, kontakta gärna:
Niklas Hallkvist, projektledare Sankt Kors
Tel: 070-525 17 00 eller niklas@projektenergi.se

Sankt Kors är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att skapa och erbjuda företagsmiljöer som stimulerar utveckling och tillväxt. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Prenumerera

Dokument & länkar