Campushallen blir först in i Ebbepark

Utvecklingen av Linköpings nya stadsdel Ebbepark fortsätter. Nu är det klart att Campushallen öppnar en ny anläggning i området med inflyttning 1 januari 2021. Avtalet är det första för de nya byggnader som ska byggas i stadsdelen.

Ebbepark kommer att vara en levande stadsdel med företag, bostäder, butiker, caféer och samhällsservice. Nu får området även en träningsanläggning, när Campushallen, som idag bedriver sin verksamhet vid universitet, utökar med ytterligare en anläggning. Etableringen är ett led i arbetet med Ebbeparks hållbarhetsstrategi där möjligheter till träning och friskvård ska erbjudas till en bred målgrupp.

– Vi är glada över att en så engagerad aktör som Campushallen flyttar hit, som dessutom redan tänker och lever efter stadsdelens värdeord Dare, Care, Share, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Vår strävan är att Ebbepark ska bli en stadsdel där många människor träffas och vi tror att Campushallen kan bli en naturlig mötesplats för många.

– Ebbepark känns helt rätt, med det citynära läget och värdeorden som signalerar nytänk och ett modernt synsätt. Med vår nya anläggning vill vi erbjuda studenter utökade träningsmöjligheter, samtidigt som vi hoppas att även företag och boende hittar till oss, säger Pia Carlsson, verksamhetschef på Campushallen.

I nya Campushallens lokaler kommer det att finnas en fullstor bollplan med läktare, gym samt lokaler för gruppträning och behandlingar. I samma byggnad kommer det även att finnas kontorslokaler. 

Intresset för att flytta in i Ebbepark är stort och diskussioner förs med en rad företag, där några av dem nu har chansen att få väldigt nära till träning och friskvård.

Träningsanläggningen berättar om områdets historia

Med en arkitektur inspirerad av Wahlbecks Fabriker, som låg på området under stora delar av 1900-talet, kommer träningsanläggningens byggnad att påminna om Ebbeparks historia. Genom byggnadens arkitektur vävs dåtidens arv ihop med nutid på ett spännande sätt.

– Stadsdelen har en mycket intressant historia och var hemvist åt ett av Linköpings mest framgångsrika företag under en lång tid. Det är många Linköpingsbor som har en relation till området – och många nya invånare som tycker att det är roligt att få ta del av stadens historia. Vi vill på olika sätt synliggöra det kulturarv som platsen har, säger Johan Kristiansson.

För mer information kontakta:

Johan Kristiansson, vd, Sankt Kors
Tel: 0706-47 58 15

Pia Carlsson, verksamhetschef, Campushallen
Tel: 0702-76 78 72

FAKTA NYA CAMPUSHALLEN

Utvecklas av: Sankt Kors Fastigheter AB

Motionsanläggning: ca 2 800 kvm

Kontorsyta i samma byggnad: ca 4 800 kvm

Garage: Garade under hela kvarteret med 161 p-platser och uppgång direkt till träningsanläggningen. Särskild nerfart för cyklar i garaget med dedikerad plats för 365 cyklar.

Inflyttning: 1 jan 2021


KORT FAKTA OM EBBEPARK 

Ebbepark utvecklas av Sankt Kors och Stångåstaden tillsammans med Science Park Mjärdevi, Tekniska verken, Lejonfastigheter, Linköpings kommun och Linköpings universitet.
Namnet kommer från Ebbe Wahlbeck som var vd och styrelseordförande för Wahlbecks Fabriker som låg på samma område 1913-1972. Wahlbecks var kända för att ligga långt framme i entreprenörskap, socialt ansvar och miljömedvetenhet. Värden som kommer att förvaltas även in i nästa era.

Byggstart: 2017

Tidplan: Byggs i fyra kvarter, det sista kvarteret är under planering varför sluttid inte kan anges.

Verksamhetslokaler: Från 30 000 m2 till 75 000 m2

Bostäder: 700 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter

Hållbarhet: Utvecklingen av parken följer ett ambitiöst hållbarhetsprogram. Första kvarteret följer riktlinjerna för BREEAM excellence.

Investering: Cirka 5 miljarder

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media