Detektiven får ett lyft

Report this content

Nu påbörjas en ombyggnation av parkeringshuset Detektiven på Drottninggatan. I och med renoveringen får byggnaden ett estetiskt lyft och anpassas till omkringliggande bebyggelse. Huset kommer hållas öppet för parkering under hela renoveringen.  

Perspektivbild exteriör. White Arkitekter.Perspektivbild exteriörAmbitionen med renoveringen har varit att riva så lite som möjligt av den befintliga stommen och fasaden, allt för att se till att projektet är så hållbart som möjligt. White Arkitekter som tagit fram den nya utformningen av parkeringshuset har inspirerats av den befintliga byggnaden i färgskala och dimensioner. Nya inslag av grönska lättar upp den det visuella intrycket.  

- Den arkitektoniska idén är att bevara, förädla och skapa en trygg närmiljö. Nya glaspartier gör byggnaden mer välkomnande och den transparens som skapas förstärker upplevelsen av stadsliv, säger Jan-Åke Jonsson, projektledare på Sankt Kors. 

I samband med renoveringen undersöks möjligheterna att även erbjuda parkering för cyklar och elcyklar i Detektiven. Trapphusen får också ett lyft med nya material och ytskikt samt belysning som förstärker den upplevda tryggheten. För att hålla tillgängligheten så hög som möjligt renoveras ett trapphus i taget med start i den stora entrén i korsningen Drottninggatan/Repslagargatan. 

Ombyggnationen beräknas vara klar januari 2020.  

Fakta om renoveringen  

Färdigt: januari 2020 

Arkitekt: White Arkitekter 

Totalentreprenad: Åhlin & Ekeroth 

ByggherreSankt Kors Fastighets AB. Parkeringen driftas av Dukaten. 

För mer information: 

Jan-Åke Jonsson, projektledare Sankt Kors Tel: 013-26 36 13. Mejl: jan-ake.jonsson@sanktkors.se 

Om Sankt Kors Fastighets AB 

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.  

Taggar: