Digitalt spadtag för utvecklingen av Ebbepark – Linköpings nästa stora stadsbyggnadsprojekt

Ebbepark, Linköpings senaste tillskott till nytänkande stadsbyggnad har planerats länge. Ebbepark ska bli en modig, omtänksam och smart del av staden och på torsdagen togs ett digitalt spadtag för att markera att utvecklingen nu tagit fart på riktigt. 

Mitt i Linköping, mellan city, Linköpings universitet och Science Park Mjärdevi ligger idag en äldre företagspark med plats för cirka 50 små och mellanstora företag. Nu har startskottet gått för att utveckla området till en ny typ av tillväxtmiljö med bostäder, verksamhetslokaler och ett levande stadsliv. Det är de kommunägda bolagen Sankt Kors och Stångåstaden som står bakom satsningen och det är båda bolagens största projekt just nu. När området är färdigutbyggt kommer här finnas 700 nya lägenheter, plats för dubbelt så många företag som idag och en attraktiv stadsmiljö för Linköpingsborna att vistas i. Restauranger, caféer, butiker och en ny träningsanläggning med fullstor bollhall.

– Det är fantastiskt roligt att vara igång, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Planeringsfasen är nyttig och viktig, men att se spaden i backen är härligt. Vi har verkligen tagit höjd i utvecklingen av Ebbepark såväl ur ett hållbarhetsperspektiv som ur ett innehållsperspektiv. Det hade vi inte klarat utan en god samverkan med alla andra intressenter i projektet, det blir väldigt tydligt att man når längre när man jobbar tillsammans.

Delningssamhälle och testbädd för innovationer
Resursdelning går som en röd tråd genom projektet. Bostäder och företag behöver samma sak på olika tider, då är det smart att dela. Parkering, fordon och lokaler är enkla exempel. En gemensam digital plattform ska underlätta att dela även på verktyg, tjänster och varför inte mat? Ebbepark ska också fungera som en testbädd för nya lösningar, intresserade aktörer bjuds in att prova innovationer i skala ett till ett såväl under byggtiden som i den färdiga miljön. Det kan röra sig om allt från nya sätt att lägga golv till att utveckla spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön.

– Stångåstaden passar på att prova nya lösningar för smartare hus och smidiga lösningar för våra hyresgäster i Ebbepark, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. Vi ska även bygga bostadsrätter för första gången, i vår första etapp som vi startar efter årsskiftet kommer hälften av de 300 lägenheterna att vara bostadsrätter. Vi gör det för att ytterligare förstärka den mix som vi vill uppnå i området.

Digitalt spadtagsspel
Spadtaget togs digitalt, gemensamt av alla gäster under ledning av kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund. I parken finns nämligen East Sweden Game, ett co-working space för utveckling av spel och digitala upplevelser, och Jesper Tingvall, en av spelutvecklarna som sitter där hade utvecklat ett särskilt spadtagsspel. Besökarna styrde en spade förbi olika hinder med hjälp av sina röster tills den till slut nådde målet och utvecklingen av Ebbepark var officiellt igång.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Kristiansson, vd Sankt Kors, tel 070-647 58 15
Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, tel 072-574 96 60

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping.  Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar