Dreamview Creative ska leverera Linköpings elcykelpool

I mitten av mars gick Sankt Kors, på uppdrag av Linköpings kommun, ut med en upphandling av en elcykelpool där fokus var att hitta en smart och användarvänlig lösning. Nu är det klart att Dreamview Creative får uppdraget.

Dreamview Creative är specialiserade på produkter och service inom grön energi (clean tech). De har sina rötter i Kina men har verksamhet i Sverige i form av serviceverkstad och säljkontor. Till Linköping ska de leverera hela mobilitetssystemet bestående av 200 elcyklar, 300 laddplatser samt en digital lösning för hantering av bokningar, betalningar och övrigt IT-stöd som krävs.  

– Vår produkt för Linköpings elcykelpool är unik med laddstationer som använder induktionsladdning samt en smart kommunikation med cykeln gällande position och cykelinformation, såsom batteristatus, lås m.m. Vi gör detta tillsammans med norska ShareBike AS som har en lång erfarenhet av att driva och implementera cykelpooler. Vi ser fram emot att tillsammans med Linköping uppnå en cykelstandard med högt uppsatta miljömål, säger Jesper Bremme, VD på Dreamview AB. 

 Dreamview Creative är de som bäst möter målbilden för uppdraget, säger Marie Westerholm, som är Sankt Kors projektledare för elcykelpoolen. Ett intelligent och modernt system som ger användaren en positiv upplevelse och som också har en enkelhet vid bokning och betalning, har varit viktiga faktorer I upphandlingen.

Elcykelpoolen ska utgöra ett komplement till kollektivtrafiken och bidra till att göra Linköping till en smidig stad att besöka och förflytta sig i. Lösningen ska vara utvecklingsbar och flexibel för att möta framtidens behov och möjligheter.  

För mer information vänligen kontakta: 

Marie Westerholm, projektledare för elcykelpoolen hos Sankt Kors

E-post: marie.westerholm@pe.se 

Tel: 0703–842597 

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar