Fler östgötar kan nu tanka förnybart

Report this content

Nu kan fler östgötar byta fossilt bränsle mot ett förnybart alternativ till sina dieselfordon. Idag invigdes en ny HVO-mack vid infarten till Vreta Kluster och Naturbruksgymnasiet utanför Ljungsbro, där det förnybara drivmedlet HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) säljs. Bränslet minskar de negativa klimatutsläppen med 90 procent och innehåller mindre gifter än fossilt. Tankstationen har byggts av Sankt Kors i samarbete med Energifabriken, med finansiellt stöd från ”Klimatklivet”.  

Under invigningen fick miljökommunalrådet Rebecka Hovenberg premiärtanka och tillsammans med Sankt Kors och Energifabriken fick deltagarna veta mer om HVO, hållbarhet och miljöteknik.

HVO-bränslet som säljs vid den nya tankstationen tillverkas av 100 procent förnybara råvaror, som vegetabiliska och animaliska oljor. Palmoljor används inte som råvara i produkten. Produkten levereras direkt från Finland vilket i drivmedelsbranschen kan anses närproducerat.

– Som fastighetsägare arbetar vi framför allt med energieffektivisering som verktyg för att minska vår klimatpåverkan. Men när vi, tillsammans med Energifabriken och Klimatklivet, fick den här möjligheten att bidra var det naturligt för oss att göra det. Macken gör också att företagare och besökare till vår företagsmiljö Vreta Kluster kan minska sina C02-utsläpp om de vill, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors.

– Att kunna erbjuda nya tankställen för förnybara bränslen är mycket viktigt för att uppnå Linköpings mål att vara CO2 neutrala år 2025. Varje tankning vid den här macken minskar CO2-utsläppen med 90 procent jämfört med fossil diesel, säger Henrik Fridholm, försäljningschef mack på Energifabriken.

HVO-bränslet går igenom en raffineringsprocess som skapar ett bränsle vars molekyler i princip är identiska med fossil diesel och det möjliggör att det kan ersätta fossilt bränsle. Likheten med vanlig diesel gör att drivmedlet inte behöver specialbyggda fordon eller tankanläggningar vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning. 

– Våra kunder uppskattar enkelheten i att minska sina utsläpp genom att bara byta bränsle. Det är snabbt och gör klimatnytta direkt. Den utsläppsminskning som samtliga av våra svenska kunder tillsammans bidrar till motsvarar den minskning som en mellanstor stad skulle behöva för att bli helt klimatneutral, menar Henrik Fridholm på Energifabriken.

För mer information vänligen kontakta

Daniel Jonsson, fastighetschef Sankt Kors
Tel 0768–081863

Henrik Fridholm, försäljningschef mack Energifabriken
Tel: 0730–840 804
E-post: henrik@energifabriken.se

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar