Fossilfritt bränsle till byggarbetsplats i Linköping

Report this content

Nu lanseras Sveriges första mobila tankstation som förser byggarbetsplatser och byggentreprenörer med det förnybara biobränslet HVO. Ett samarbete mellan olika regionala aktörer möjliggör den pilotsatsningen på en klimatsmartare bygglogistik i den framväxande stadsdelen Ebbepark i Linköping.

Entreprenören Agrotech, som utför schaktarbeten för ED Bygg och det kommunägda bostadsbolaget Stångåstadens räkning är först ut att använda tankstationen.  Entreprenören Renall har också anslutit och planen är att gradvis ansluta fler entreprenörer i Ebbepark till systemet.  

- Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt för ett mer hållbart byggande på alla sätt vi kan. Därför gör vi nu den här satsningen på fossilfri diesel i Ebbepark. Vi anser att frågan om drivmedel till byggarbetsplatser bör finnas med på varje byggherres och entreprenörs agenda och vi hoppas att vårt initiativ kan inspirera fler till liknande satsningar, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Transporter till och från byggarbetsplatser står för cirka 50 procent av de totala vägtransporterna i städerna. Dessutom kräver kranbilar, kompressorer, lastare och grävmaskiner drivmedel för att utföra schaktarbeten, lyft och inte minst transporter inom byggplatserna.  Alla Renalls fordon körs idag på fossilfritt bränsle och för dem är det en smidig lösning att kunna använda tankstationen i Ebbepark. 

- Transporter till, från och inom byggen medför en stor klimatpåverkan. Nu skapar vi förutsättningar för en fossilfri bygglogistik med Ebbepark som pilotprojekt, säger Per Lindahl, projektledare på Logistikluster Östergötland.

- Stångåstaden och Sankt Kors har en ambition att flytta gränserna och testa nya lösningar inom samhällsbyggnad. Det är positivt att byggherrarna visar att frågan ligger högt upp på deras agenda genom konkreta aktiviteter. Nu finns det en lösning som fungerar för alla byggprojekt och vi hoppas att många följer efter och att det här blir en självklarhet framöver, fortsätter Per Lindahl.

Energifabriken har tagit fram den mobila tankstationen: en 10-kubiks cistern fylld med förnybar diesel, 100 procent HVO, som är försedd med en speciell pump och där tankningen sker med hjälp av en app som administrerar de olika användarna.

- Syftet med den här lösningen är göra det enklare för tex byggprojekt, där flera olika aktörer är involverade, att bli fossilfria genom att dela på en tank. Istället för att alla entreprenörer ska lösa tillförseln av bränsle på egen hand, tillhandahåller vi bränslet på plats och håller reda på de olika användarna. Det minskar också antalet bränsletransporter till området, säger Karin Varverud, grundare och delägare till Energifabriken.

De fyra aktrerna bakom HVOtanken i Ebbepark

FAKTA OM HVO

Neste MY Förnybar diesel är 100% HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och är ett helt förnybart bränsle som används i vanliga dieselmotorer. Energifabrikens HVO100 framställs av fettrika vegetabiliska och animaliska restprodukter och avfall. Användning av HVO är ett enkelt och effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, bränslet är också fritt från svavel och aromatiska kolväten. Arbetsfordon och lastbilar är idag i hög utsträckning godkända för användning av HVO. Energifabriken har 58 mackar för förnybara bränslen, levererar bränsle och hyr ut cisterner för företag som vill ha bränslet levererat till hemmaplan.

FAKTA OM EBBEPARK

Ebbepark utvecklas av Sankt Kors och Stångåstaden 

Innehåll: Boende och verksamheter integreras med butiker, restauranger, caféer och samhällsservice.

Tidplan: Byggstart 2017. Byggs i fyra kvarter, det sista kvarteret är under planering varför sluttid inte kan anges.

Verksamhetslokaler: Sankt Kors ökar ytan från 30 000 m2 till 75 000 m2

Bostäder: Stångåstaden bygger 750 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter

Hållbarhet: Utvecklingen av parken följer ett ambitiöst hållbarhetsprogram. Första kvarteret baseras på riktlinjerna för BREEAM excellence och kvarteret Lugnet ska certifieras enligt miljöbyggnad silver, vilket ställer höga krav på exempelvis energianvändning, innemiljö och materialval.

Investering: Cirka 5 miljarder.

LÄNKAR

www.ebbepark.se
https://www.stangastaden.se/varabostader/nyproduktion/pagaendeprojekt/ebbepark-lugnet 
http://www.logistikklusterostergotland.se/ 
www.energifabriken.se  

FÖR MER INFORMATION

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden
fredrik.tornqvist@stangastaden.se, 072-574 96 60

Per Lindahl, projektledare Logistikkluster Östergötland
per.lindahl@vretakluster.se, 070-869 70 12

Karin Varverud, grundare och delägare Energifabriken
karin@energifabriken.se, 076-103 79 79

Eva Ankarberg, chef Marknad och Kommunikation, Sankt Kors
eva.ankarberg@sanktkors.se, 070-377 82 43

Sankt Kors är ett bolag med uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping. Vi gör det framför allt genom att tillhandahålla kreativa företagsmiljöer för nya företag och företag i förändring. Vreta Kluster AB är vårt dotterbolag där vi driver verksamheten för utveckling av de gröna näringarna. Genom Dukaten Parkering bidrar vi till att göra Linköping tillgängligt, framkomligt och säkert. Sankt Kors ägs till 100 procent av Linköping Stadshus AB.

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 300 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar