Innovativa tankstationer rullas ut i hela Sverige – Ebbepark var först

Report this content

Det har nu gått två år sedan Sveriges första mobila tankstation för HVO-bränsle sattes i drift på bygget av Ebbepark i Linköping. Innovationen har hittills resulterat i 250 000 kilo mindre koldioxidutsläpp, och ett nytt företag ska nu rulla ut mobila tankstationer runt om i Sverige.

Ebbepark i Linköping är inte bara en stadsdel, här erbjuder även fastighetsägarna Sankt Kors, Stångåstaden och Lejonfastigheter en testbädd för innovation och forskning inom hållbar samhälls- och stadsutveckling. Ett projekt som rullades ut för två år sedan är en mobil tankstation med fossilfritt HVO-bränsle. Resultatet är tydligt: 250 000 kilo mindre koldioxidutsläpp – och tidsbesparing för byggentreprenörerna.

Idén till den mobila tankstationen kom från Per Lindahl på Östergötlands logistikkluster som också är delaktiga i forskningsprojektet Fossilfri bygglogistik. Tack vare god samverkan kunde HVO-tanken placeras ut på byggområdet så att entreprenörerna själva kunde testa, utan några krav eller avtal. Från att ha varit skeptiska i början – priset på HVO-bränsle är något högre än traditionell diesel – såg entreprenörerna snart fördelarna med tanken och maskinoperatörerna blev ambassadörer för det fossilfria alternativet på andra byggen.

Det faktum att placeringen av HVO-tanken är på själva byggområdet sparar byggentreprenörernas tid, kostnader och slitage på maskinerna. Planering, administration och transporter till andra tankstationer kunde hållas nere – och även minska den tunga trafiken till och från området.

Att det sedan är fossilfritt bränsle i tanken gör miljövinsten ännu större, och potentialen framåt handlar om hundratusentals ton sparad koldioxid. Energifabriken, som äger HVO-tanken, har startat dotterbolaget Fillngo som arbetar med att rulla ut liknande mobila tankstationer på andra platser i landet.

- I dagsläget erbjuder vi mobila tankstationer på ett 20-tal platser. Vi ser verkligen att branschen vill ta sig an utmaningen och potentialen finns att framöver markant minska utsläppen från bygglogistik i Sverige, säger Victor Johansson, produktchef på Fillngo.

Bygglogistik är komplicerat, inte minst i stadsmiljö. Som forskarna Stefan Engevall och Anna Fredriksson vid Linköpings Universitet konstaterar i sin forskningsrapport ”An HVO-tank on site”: tankning av stora maskiner på byggen påverkar både entreprenörernas effektivitet, trafiken i byggområdet och den totala utsläppsnivån av koldioxid. En mobil tank, tillgänglig för entreprenörerna, sparar både tid och utsläpp. Och om då även innehållet i tanken är fossilfritt blir den totala miljövinsten ännu större.

HVO-tanken visar tydligt hur en testbädd som Ebbepark sammankopplar utvecklare, innovatörer och företag för att testa och vidareutveckla produkter och tjänster, och bidra till att öka hastigheten på omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling.

- Att kunna använda Ebbepark som en testbädd för att realisera innovativa idéer och se hur de fungerar i verkligheten öppnar upp många möjligheter, säger Sara Malmgren, projektledare för Testbädd Ebbepark. HVO-tanken är ett av våra mest lyckade projekt hittills och det är väldigt glädjande att konceptet nu sprider sig till andra platser i landet.

Fakta: Projekt Fossilfri bygglogistik

Cirka 19 000 byggprojekt pågår just nu runt om i landet, och transporter till och från dessa projekt står för 20% av all transporterad vikt i Sverige. Att ställa om bygglogistiken är ett viktigt steg för att Sverige ska kunna uppnå fossilfrihet 2045.

Forskningsprojektet är finansierat av Triple F, en forsknings- och innovationssatsning av Trafikverket för att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet, och drivs av Linköpings Universitet. Det syftar till att öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter, samt ta fram en kravplattform för en fossilfri bygglogistik.

Rapporten ”An HVO-tank on site” är en del av projektet och har specifikt tittat närmare HVO-tanken i Ebbepark, och hur en sådan lösning påverkar entreprenörernas arbete.

Övriga deltagande organisationer är VTI, Logistikkluster Östergötland, Renall, Servistik, Almroths, RagnSells, Suez, Energifabriken, Peab, NCC, Sankt Kors, Stångåstaden, Hyresbostäder och Sveriges Byggindustrier.

Fakta: Ebbepark 

Ebbepark utvecklas av de tre kommunägda fastighetsbolagen Sankt Kors, Stångåstaden och Lejonfastigheter. Tillsammans skapar de en ny typ av levande stadsdel för företag, boende och besökare med hållbarhet i fokus och där nya lösningar testas inom Testbädd Ebbepark.

För mer information vänligen kontakta:

Sara Malmgren, projektledare Testbädd Ebbepark, Tel: 073 354 12 12

Sankt Kors är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att skapa och erbjuda företagsmiljöer som stimulerar utveckling och tillväxt. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar