Materialexperter till Linköping för att kicka igång satsning på smarta och hållbara material

Välkommen att vara med när en ny satsning på smarta och hållbara material kickas igång i Östergötland. Temat för förmiddagen är material utan gränser, med fokus på framtidens utmaningar. På plats finns framstående forsknings- och näringslivsprofiler, däribland den internationellt erkända professorn Maria Strömme, som tar med oss på en resa inom funktionella material och möjligheterna med nanoteknologi. En innovationsresa som fortfarande är i sin linda. Utöver Strömme deltar flera nytänkande företag och entreprenörer inom materialområdet, där många kämpar för att göra världen till en bättre plats. Nya material kan nämligen möta flera av de stora samhällsutmaningarna inom exempelvis hälsa, energi och transporter.

På plats finns även en utställning där regionala företag visar på bredden av kompetens inom materialinnovationer. Vi firar också det första spadtaget för satsningen Innovative Materials Arena (IMA), en fysisk plats och ett nätverk för materialinnovation. IMA-etableringen blir det första som byggs i regionens nya företags- och innovationsmiljö – Cavok District [1] – med spets inom innovativa material, flyg och rymd. Spadtaget görs symboliskt med hjälp av en 3D-printad tårtspade i hållbart material, som skrivs ut under programmets gång. 

[1]Cavok uttalas ”kav-okej”. Begreppet kommer från flygspråket och betyder ”klart väder, god sikt”.

Tid: 5 feb kl. 09.00-13.00 (fika från kl. 08.30 och spadtagslunch kl. 12.00-13.00)

Plats: Sky Hotel, Tornbyvägen 1, Linköping

På plats möter du bland annat

  • Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet samt materialentreprenör
  • Företag/organisationer som Saab, Siemens, Dreisen, Gränges, Element Materials Technology, Grafren, European Spallation Source, HPViCo, Creo Dynamics,nätverket Aerospace Cluster Sweden och många fler
  • Pia Lindström, COO Innovative Materials Arena
  • Peter Larsson, ansvarig näringslivsutveckling, Region Östergötland, som ligger bakom initiativet och medfinansierar Innovative Materials Arena
  • Niklas Borg, Kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun
  • Johan Kristiansson, vd Sankt Kors Fastighets AB, som bygger och medfinansierar Innovative Materials Arena samt driver utvecklingen av Cavok District

Under förmiddagen finns det möjlighet att intervjua ovan personer, se kontakt för intervjubokning nedan.

Vid frågor om evenemanget kontakta: 
Eva Ankarberg, kommunikationschef Sankt Kors
Tel: 0703-77 82 43, e-post: eva.ankarberg@sanktkors.se

Pia Lindström, COO Innovative Materials Arena
Tel: 0725-74 00 33, e-post: pia.lindstrom@sanktkors.se

För intervjubokning kontakta:
Karin Henriksson, PR-konsult Identx
Tel: 0761- 18 99 59, e-post: karin.h@identx.se

Om Innovative Materials Arena (IMA) och Cavok District

IMA är en arena och mötesplats för aktörer inom materialhantering och här kommer näringslivet, akademin och offentliga organisationer samlas med det gemensamma intresset att skapa materialinnovation.Via IMA kommer det att finnas innovationsstödjande funktioner som stimulerar kunskapsöverföring och samverkan så att kunskap kan omsättas till varor och tjänster som kan nå den internationella marknaden. Utöver en fysisk plats är IMA också ett nätverk för aktörer i materialbranschen. Utvecklingen av avancerade material anses vara en förutsättning för innovationer inom branscher som energi, flyg, rymd, fordon och elektronik.

Bakom innovationsmiljön IMA står Sankt Kors och Region Östergötland i samarbete med näringslivet och Linköpings universitet.

IMA blir det första som byggs i Linköpings nya företags- och innovationsområde Cavok District, som växer fram på området runt flygplatsen, nära E4:an och tågstationen. Här kommer några av regionens specialiseringsområden att utvecklas; Avancerade material, Flyg och Rymd.Det nya företags- och innovationsdistriktet kompletterar regionens övriga företagsparker och forskningsmiljöer och ska sätta platsen på kartan i de utvalda fokusområdena.

Bakgrundsinformation om nya material

Innovativa och hållbara material skapar möjligheter inom alla branscher och stärker Sveriges konkurrenskraft. Men de spås också kunna lösa flera av våra stora samhällsutmaningar inom bland annat hälsa, energi och transporter. Idag pågår en intensiv kamp för att ta fram nya material, och nya egenskaper hos befintliga, som bland annat gör sjukvården bättre, tunga fordon lättare, och solenergin mer effektiv. 

Innovativa material kan bland annat vara:

Organiska solceller, smarta delar till vår kropp såsom kirurgiska implantat, fluorescerande material som kan lokalisera infektioner, flygplansdelar i lättvikt som minskar bränsleförbrukningen, lätta material till elbilar, energibärande material, smarta material med sensorer, material som ersätter plaster, kläder av träfibrer istället för bomull, material som bidrar till minskad energiförbrukning etc.

Östergötland och materialinnovation

Forskning inom material har pågått under många år på Linköpings universitet och har mynnat ut i ett flertal innovationer, patent och avknoppningsföretag. Universitetet bedriver spetsforskning kring bland annat tunnfilmsteknik, tillväxt av halvledare med stort bandgap, självmontering av organiska elektroniska material och tryckning av organisk elektronik på stora ytor. Idag är området materialinnovation ett av Östergötlands strategiska specialiseringsområden. 

Om Maria Strömme

Maria Strömme är professor inom nanoteknologi vid Uppsala universitet och samtidigt materialentreprenör. Hon har drygt 30 patent i olika patentfamiljer och över 300 publicerade internationella vetenskapsartiklar. Strömme ligger även bakom materialet Upsalite® och algbatteriet. Hon blev professorn med hela svenska folket när hon deltog i Sommar i P1 och TV-programmet Skavlan. 

Maria Strömme har suttit med i en rad styrelser i nationella och internationella forskningsråd, bolag och universitet samt har grundat flera startups baserat på sina uppfinningar. 

Här kan du läsa mer om Strömme

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar