Materialsatsningen i Östergötland ger hopp om att lösa våra samhällsutmaningar

Östergötlands satsning på smarta och hållbara material, Innovative Materials Arena (IMA), är välkommen och faktiskt alldeles nödvändig. Det anser den internationellt erkända materialprofessorn Maria Strömme, som på tisdagen deltog vid en seminariefylld förmiddag om avancerade material, vilken arrangerades i Linköping av det kommunala fastighetbolaget Sankt Kors och Region Östergötland. Bakgrunden till arrangemanget var det första spadtaget som nu tas för det nya företags- och innovationsområdet Cavok District [1], vilket byggs i anslutning till Linköping City Airport. Först ut är byggnaden som är den första fysiska noden i regionens satsning på avancerade material, Innovative Materials Arena (IMA).

Cavok District kommer att ha sin spets inom de regionala styrkeområdena Avancerade material samt Flyg och rymd. Det är också områden som är i fokus på den globala arenan, där till exempel avancerade material väntas lösa flera stora samhällsutmaningar såsom urbanisering, ökat energibehov, åldrande befolkning och utsläpp. Under sin föreläsning berättade Maria Strömme bland annat om hur nanoteknologin och nya material snart kan användas för att bota cancer, återskapa hjärnceller och hjärtdelar som dött vid stroke och infarkt, skörda energi från vår egen kropp och producera fordon som kan ändra form beroende på till exempel lufttryck. 

– De nya och avancerade materialen kan lösa våra stora globala utmaningar. Men vi materialvetare kan inte lösa dem ensamma – vi måste växelverka över discipliner och olika kompetensområden och dela erfarenhet och utrustning. Därför är den materialsatsning som görs i Östergötland så välkommen, och faktiskt alldeles nödvändig, säger Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet samt materialentreprenör.

Och det är precis samverkan, behovet av mötesplatser och möjligheterna att stärka regionens position och konkurrens som är syftet med IMA, och hela Cavok-området.

– Vi samlar nu regionens kompetenser kring avancerade material och kopplar samman de befintliga arenorna i branschen för att tillsammans skapa tillväxt och byta erfarenheter, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. 

– I och med att vi verkar i ett globalt sammanhang med stor konkurrens är det allt viktigare att med samlad kraft delta i, och bidra till, utvecklingen. Det här blir ytterligare en viktig klustermiljö i regionen som vi hoppas ska ge många goda synergieffekter, säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun.

Under förmiddagens seminarier deltog ett antal materialaktörer och regionala företag såsom SAAB, Grafren, Dreisen, Siemens Industrial Turbomachinery, Gränges, HPViCo, Element Materials Technolgy, ESS, Creo Dynamics och Aerospace Cluster Sweden. 

Spadtag med 3D-printad tårtspade

På plats togs också ett symboliskt första spadtag för IMA med hjälp av en 3D-printad tårtspade i hållbart material, som skrivits ut live under föreläsningarna. Det var kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg, Sankt Kors vd Johan Kristiansson och Guillaume Mercier från Creo Dynamics (som representerade den första hyresgästen till IMA) som fick äran att skära tårtan. 

[1]Cavok (uttalas kav okej) är en flygterm som betyder klart väder, god sikt. Ett område där det alltid är klart för start och full fart framåt

För mer information vänligen kontakta:

Johan Kristiansson, vd Sankt Kors
Tel: 070-647 58 15
E-post: johan.kristiansson@sanktkors.se

Peter Larsson, Ansvarig näringslivsutveckling Region Östergötland
Tel: 010-103 65 26
E-post: Peter.L.Larsson@regionostergotland.se

Pia Lindström, Head of Innovative Materials Arena (IMA)
Tel: 0725- 74 00 33
E-post: pia.lindstrom@sanktkors.se

____________________________________________

Fakta om Cavok District och IMA

Cavok District är Linköpings nya företags- och innovationsmiljö med spets inom framförallt flyg, rymd och avancerade material. Det är ett över 300 000 kvm detaljplanelagt område för kontor, industri, hangarer, utbildning och service. Cavok District har utrymme för 20 000 arbetsplatser och kommer att ha goda kommunikationsförbindelser med city – för bil, buss och cykel. Den nya företags- och innovationsmiljön kompletterar regionens övriga företagsparker och forskningsmiljöer. Helheten bidrar till att positionera de specialistområden som finns identifierade inom regionen. 

Initiativtagare till nätverket Innovative Materials Arena är Region Östergötland och Sankt Kors. Satsningen fick i januari 2018 stöd av EUs regiondalfondsprogram med 3,9 miljoner kronor under 3 år. https://innovativematerials.se

IMA är ett nätverk för materialinnovation som ska samla näringslivet, akademin och det offentliga för att skapa utveckling och tillväxt i området. Etableringen i Cavok District blir den första fysiska noden för nätverket. Byggnaden kommer att stå klar under 2020 och blir 5000 kvm med hög takhöjd, utrymme för portar och travers, labb, renrum och kontor. Det finns också gemensamma ytor för möten, arbetsplatser och matsal – allt för att stimulera möten mellan IMA:s alla medlemmar, oavsett om de är lokaliserade i huset eller deltar i nätverkets aktiviteter. 

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar